11. 9. 2024 - Odborný seminář / Workshop MĚŘENÍ TVRDOSTI na VUT CEITEC Brno


Pozvánka na odborný seminář / workshop MĚŘENÍ TVRDOSTI

APLIKAČNÍ LABORATOŘ MATERIÁLOVÝCH ANALÝZ CEITEC VUT BRNO


Měření tvrdosti v kostce - metoda Rockwell

Aplikační laboratoří společnosti Metalco a   Aplikační laboratoří společnosti ceitec b

 GCH_LOGO_SIMPLE_BLACK_RGB (1)


Vážení obchodní přátelé,

rádi bychom Vás pozvali na odborný seminář / workshop MĚŘENÍ TVRDOSTI, který pořádá Metalco Testing ve spolupráci CEITEC VUT a GLACERHUB dne 11.9.2024 na VUT CEITEC Brno.

Jedná se o unikátní událost, kde získáte odborné, teoretické a hlavně i praktické znalosti v oblasti měření tvrdosti. Dozvíte se o nových trendech v měření tvrdosti a mnoho dalších zajímavých informací včetně kalibrací tvrdoměrů nebo nové technologie měření Rm a Re pomocí indentace.


Předběžný obsah semináře / workshopu MĚŘENÍ TVRDOSTI:

 • Teorie měření tvrdosti metodami Brinell, Vickers, Rockwell + ostatní metody.
 • Příklady z praxe a aplikační tipy.
 • Současné nejmodernější technologie využívané při měření tvrdosti.
 • Jak maximalizovat přesnost výsledků při měření tvrdosti.
 • Možnosti automatizace při měření tvrdosti. Příklady z praxe.
 • Kalibrace tvrdoměrů.
 • Management dat získaných měřením tvrdosti.
 • Nové technologie měření – měření Rm a Re pomocí indentace.
 • Workshop s tvrdoměry, práce na vlastních vzorcích, diskuse nad získanými výsledky měření.

 

Tento odborný, vzdělávací kurz je zdarma a každý účastník obdrží i certifikát o absolvování kurzu měření tvrdosti.

 

Z důvodu omezené kapacity prosíme neotálejte s přihlášením na info@metalco.cz nebo telefonicky na +420 739 111 591.


Na setkání s Vámi v Brně se těší      
Tým Metalco Testing      
a kolektiv 
Laboratoře materiálových analýz      

 


Měření tvrdosti 9 


Laboratoř je vybavena nejmodernějším zařízením, včetně vysoce přesných metalografických pil (Brillant 220, Qcut 350A), zařízení pro kompletní přípravu metalografických vzorků (Qpress 50, Qmount, Qpol 300 A1+) a tvrdoměrů a mikrotvrdoměrů pro zkoušení tvrdosti podle Vickerse, Knoopa, Brinella a Rockwella (Qness 60 A+, Qness 750).

Laboratoř dále disponuje analytickými rastrovacími elektronovými mikroskopy, rentgenovými difraktometry a nejmodernějšími digitálními mikroskopy Olympus DSX510, DSX110 a LEXT OLS5100 s vysokým rozlišením, 3D zobrazováním a měřením pozorovaných vzorků, včetně kompletní obrazové analýzy a měření drsnosti.

 


Aplikační laboratoří společnosti Metalco d

 

 

LABORATOŘ MŮŽE MIMO JINÉ NABÍDNOUT

 • Strukturní analýzu kovových a nekovových materiálů (makrostruktura, mikrostruktura, hodnocení obsahu vměstků, velikosti zrn, měření DAS, pórovitosti, analýzu grafitických částic atd.) podle platných norem.
 • Zkoušky mechanických vlastností (tvrdost a mikrotvrdost podle Vickerse, Knoopa, Brinella, Rockwella, zkouška tahem atd.).
 • Analýzu chemického složení (optická emisní spektroskopie, mikroanalýza EDS).
 • Zkoušky kvality výchozího hutního polotovaru.
 • Kontrolu možné záměny konstrukčních materiálů včetně stanovení chemického složení.
 • Analýzu vlastností materiálu po technologických procesech (tepelné zpracování, tváření atd.).
 • Kontrolu kvality svarových spojů.
 • Analýzu příčin lomů materiálu při zpracování.
 • Analýzu příčin lomů součástí během provozu (opotřebení).
 • Komplexní analýzu vrstev a povlaků (povlaky připravené žárovým nástřikem, galvanické povlaky).
 • Vývoj a optimalizace metalografických technik přípravy specifických materiálů pro průmyslové laboratoře.

 

Aplikační laboratoří společnosti Metalco e