2. – 4. června 2020 - 15. konference PŘÍNOS METALOGRAFIE PRO ŘEŠENÍ VÝROBNÍCH PROBLÉMŮ, Mariánské Lázně

15. konference
Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů
Mariánské Lázně 2. – 4. červen 2020


Záměr konference
Ústředním tématem je, podobně jako v minulých ročnících, uplatnění tradičních
i moderních technik a metod zkoumání struktury materiálů při řešení příčin výrobních
a provozních vad a havárií strojních dílů a konstrukcí. Akce je možností pro setkání
pracovníků z oblasti materiálového výzkumu a zkušebnictví z České a Slovenské
republiky, zapojení mladých odborníků do vědecké komunity a pro vzájemnou výměnu
zkušeností z výzkumné praxe v dnešních podmínkách.

15. konference
PŘÍNOS METALOGRAFIE PRO ŘEŠENÍ VÝROBNÍCH PROBLÉMŮ - pdf