Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

My, společnost Metalco Testing s.r.o., IČ: 039 86 535, se sídlem Havlíčkova 361, 252 63 Roztoky, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 240939 (dále jen „Metalco Testing“) si velmi vážíme Vaší důvěry.


V těchto zásadách zjistíte, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, které získáváme v souvislosti s návštěvou webových stránek provozovaných společností Metalco Testing (www.metalco.cz), jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů.


Tyto zásady se týkají zpracování Vašich osobních údajů, jakožto zákazníků, zájemců o naše zboží a služby a návštěvníků námi provozovaných webových stránek, a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím Vašemu postavení vůči nám.

Veškeré osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy a klademe velký důraz na jejich bezpečné uchovávání.


Správce Vašich osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Metalco Testing. Naše identifikační údaje jsou následující:

Obchodní firma:        Metalco Testing s.r.o.

IČ:                            039 86 535

sídlo:                        Havlíčkova 361, 252 63 Roztoky

zápis v OR:              společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 240939

Můžete se na nás kdykoliv obrátit dopisem zaslaným na adresu sídla společnosti, na telefonním čísle +420 739 111 591, anebo emailem na adrese info@metalco.cz.


Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletterů a reklamních sdělení

V případě zájmu návštěvníka našich webových stránek o zasílání novinek, akčních nabídek (newsletteru) a dalších reklamních sdělení, zpracováváme za těmito účely na základě souhlasu Vámi poskytnuté osobní údaje, a to vždy v rozsahu e-mailové adresy.  Reklamní sdělení, která Vám zasíláme, se týkají vždy pouze našich vlastních služeb.
Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů získáváme v elektronické podobě, Vaše osobní údaje začneme zpracovávat až poté, co vyplníte do příslušného formuláře pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení svou e-mailovou adresu a dáte nám svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů (e-mailové adresy) zaškrtnutím příslušného políčka. Nepotvrdíte-li své přání odebírat novinky, akční nabídky (newsletter), Vaše údaje nebudou do systému vloženy.


Vaše osobní údaje budeme zpracovávat do doby odvolání uděleného souhlasu. Po uplynutí této doby je budeme zpracovávat jen pokud to stanoví zvláštní právní předpisy, nebo pokud to je nezbytné k ochraně našich právních nároků.

Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů nám dáváte dobrovolně a můžete jej kdykoliv odvolat, a to buď zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adresu našeho sídla nebo kliknutím na příslušný odkaz v zaslaném newsletteru nebo reklamním sdělení.

Pokud si od nás něco zakoupíte v našem e-shopu, jsme oprávněni využít kontakt na Vás pro účely zasílání newsletteru i bez Vašeho souhlasu, a to na základě našeho oprávněného zájmu. I v tomto případě máte samozřejmě možnost kdykoliv nám sdělit, že si další zasílání reklamních sdělení nepřejete, a my Vám v takovém případě už tato sdělení zasílat nebudeme. 

Ne každá zpráva, kterou od nás dostanete, je však obchodním sdělením. Někdy s Vámi potřebujeme komunikovat v souvislosti s poskytováním určitého typu služeb a při velkém množství adresátů to není možné provést jinak, než zasláním hromadného e-mailu. V rámci této komunikace tedy některé zaslané zprávy obchodním sdělením nejsou (například upozornění na změnu obchodních podmínek či žádost o aktualizaci Vašich osobních údajů).


Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží v e-shopu

V případě nákupu zboží na www.metalco.cz budeme zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, fakturační adresa, adresa pro doručení zboží, e-mailová adresa, telefonický kontakt, údaje o zakoupeném zboží a jeho ceně. Pokud jste právnickou osobou, nebo podnikající fyzickou osobou, budeme zpracovávat také údaje o Vaší obchodní firmě, IČ, DIČ, adrese sídla nebo místa podnikání, fakturační adrese, identifikační údaje Vašeho zástupce nebo jiné kontaktní osoby.

Zpracování těchto osobních údajů je nezbytným předpokladem pro splnění smlouvy, a jedná se tak o zpracování, které nevyžaduje Váš souhlas. 

Vaše údaje budeme zpracovávat za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného zboží, a také za účelem ochrany našich práv a právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených kupních smluv. Tyto údaje budeme v naší zákaznické databázi zpracovávat po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby za zboží. Po uplynutí této doby je budeme zpracovávat jen pokud to stanoví zvláštní právní předpisy, nebo pokud to je nezbytné k ochraně našich právních nároků.

Pokud budeme objednané zboží doručovat na adresu uvedenou v objednávce, poskytneme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, název společnosti, telefonický kontakt a adresu pro doručení zboží také příslušnému přepravci.

V případě, že od kupní smlouvy odstoupíte, budeme zpracovávat také číslo Vašeho bankovního účtu, které nám pro účely vypořádání našich vzájemných závazků sdělíte. Tyto poskytnuté osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nutnou pro vrácení peněz a proto, abychom prokázali, že Vám uhrazená částka byla skutečně vrácena, maximálně však po dobu 90 dnů. Jelikož je poskytnutí těchto osobních údajů potřebné pro vypořádání našich vzájemných závazků při odstoupení od smlouvy, Váš souhlas se zpracováním se v tomto případě nevyžaduje.


Zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací

Jsme otevřeni Vašim podnětům, dotazům a požadavkům, a proto se na náš můžete kdykoliv obracet telefonicky, e-mailem nebo poštou.

Pro zpracování Vašich požadavků a zodpovězení Vašich dotazů zpracováváme Vámi dobrovolně poskytnuté osobní údaje, to však pouze v nezbytném rozsahu a jen do doby vyřízení Vašeho dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel. Bez těchto osobních údajů bychom nebyli schopni na Váš dotaz nebo požadavek reagovat, a proto Váš souhlas se zpracováním v tomto případě nevyžadujeme.

Pokud bude předmětem Vašeho požadavku reklamace zboží, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace. Vaše osobní údaje budeme v této souvislosti zpracovávat z důvodu splnění smluvních a zákonných povinností a z důvodu ochrany našich práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace. Váš souhlas s tímto zpracováním proto není vyžadován. Doba a rozsah zpracování osobních údajů pro účely vyřízení reklamace se odvíjí od naší povinnosti reklamaci vyřídit.


Zpracování osobních údajů v souvislosti s uživatelským účtem na stránkách www.metalco.cz

V případě, že si na našem e-shopu něco zakoupíte a vytvoříte uživatelský účet (s možností přihlášení po zadání e-mailové adresy a Vámi vybraného hesla), budeme zpracovávat poskytnuté osobní údaje, a to vždy zpravidla v rozsahu jméno a příjmení, adresa bydliště, dodací adresa, název obchodní firmy, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, fakturační adresa, emailová adresa, telefonní číslo, a identifikační údaje k účtu, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a vytvoření a správy Vašeho uživatelského účtu. Jedná se tak o zpracování nevyžadující Váš souhlas. Za uvedenými účely zpracováváme také historii Vašich objednávek.

Poskytnuté osobní údaje budeme zpracovávat jen po dobu, po kterou je Váš uživatelský účet aktivní. Po uplynutí této doby je budeme zpracovávat, jen pokud to stanoví zvláštní právní předpisy, nebo pokud to je nezbytné k ochraně našich právních nároků.


Zpracování údajů v souvislosti s návštěvou našich webových stránek

V souvislosti s prohlížením našich webových stránek zpracováváme protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to: webové stránky, odkud k nám jdete, IP-adresu, datum a dobu přístupu, údaje o Vašem prohlížeči a operačním systému. Tyto údaje zpracováváme za účelem ochrany našich oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování. Tyto protokolové soubory zpracováváme bez Vašeho souhlasu a uchováváme je po dobu 1 měsíce od návštěvy webové stránky.


Použití souborů cookies

Abychom zlepšili fungování našich webových stránek a optimalizovali naše marketingové aktivity, používáme na našich webových stránkách cookies. Cookie je malý soubor, který webová stránka ukládá na váš pevný disk. Získané informace mohou zahrnovat IP adresu připojujícího se počítače nebo typ použitého prohlížeče. Cookie slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů přistupujících k našim webovým stránkám a neumožňují bez dalšího osobní identifikaci uživatelů webové stránky.

V případě, že nesouhlasíte se shromažďováním Cookies, můžete v nastavení svého prohlížeče jejich používání zakázat. 


Analytické služby Google

K analýze webových stránek používáme službu Google Analytics poskytovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Před předáním údajů této společnosti osobní údaje striktně anonymizujeme a této společnosti za účelem analýzy předáváme již jen zkrácené IP adresy, na jejichž základě není možná identifikace konkrétních osob.

Analýze Google Analytics můžete zabránit například změnou nastavení svého prohlížeče nebo instalací speciálního pluginu do svého prohlížeče.


Užívání sociálních pluginů

Naše webové stránky obsahují sociální pluginy třetích stran, a to plugin služby Youtube, který je spravován společností YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA. Díky tomuto pluginu můžete sdílet obsah s dalšími lidmi. Tento sociální plugin nespravujeme my, a nejsme tak odpovědni za případné zpracování Vašich osobních údajů výše uvedeným provozovatelem tohoto pluginů, který je vůči Vám v postavení správce osobních údajů.


Zpracování osobních údajů v souvislosti s účastí na námi pořádaných seminářích a školeních

V případě, že se účastníte námi pořádaných školení, seminářů a přednášek, potkáte nejspíše i našeho fotografa, který pořídí z příslušné akce fotografie.

Účelem zpracování fotografií je její užití, zahrnující mimo jiné jejich zveřejňování, reprodukování a šíření společností Metalco Testing za účelem prezentace a propagace Metalco Testing a jejího zboží a služeb v síti internet, zejména na webových stránkách provozovaných Metalco Testing. Metalco Testing v rámci pořizování fotografií z příslušných akcí nespojuje Vaši podobiznu s Vaším jménem ani jinými Vašimi osobními údaji. Pořízené fotografie mapují pouze průběh školení, nezaměřují se na konkrétní osoby.


Předávání Vašich osobních údajů

Při plnění svých závazků a povinností a poskytování našich služeb využíváme odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje, které jim předáme, mají postavení zpracovatelů osobních údajů. Nejčastěji Vaše osobní údaje předáváme společnostem zajišťujícím pro nás distribuci a dopravu zboží (logistické společnosti), účetní, technickou a IT podporu nebo činnost znalců, advokátů a auditorů.

Vaše osobní údaje těmto zpracovatelům předáváme vždy pouze v míře nezbytné pro účely zpracování a výhradně za účelem poskytování našich služeb. Za konkrétního zpracovatele vybíráme pouze takové osoby, které nám poskytnou maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany předávaných osobních údajů. Se všemi zpracovateli máme uzavřené smlouvy a žádný náš zpracovatel není oprávněn využívat poskytnuté osobní údaje pro své vlastní, marketingové či jakékoliv jiné účely. Zpracovateli jsou fyzické osoby a společnosti se sídlem na území České republiky.

Na vyžádání jsme povinni poskytnout Vaše osobní údaje také státním orgánům a úřadům (např. Policie ČR, státní úřady v rámci prováděných kontrol, atp.). Činíme tak proto, že nám to ukládá zákonná povinnost.


Způsob zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně i manuálně a vedeme záznamy o činnostech zpracování.


Ochrana Vašich údajů

V Metalco Testing přijímáme veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Dodržujeme všechny povinnosti stanovené nám obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Používáme moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy, zajišťující maximální možnou ochranu dat. Všechny osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.


Práva spojená s ochranou osobních údajů

Vaše údaje zpracováváme transparentním způsobem, to znamená, že vždy víte, k jakému účelu mohou být Vaše údaje použity, kdo údaje zpracovává a kdo je spravuje.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním osobních údajů, která plně respektujeme: 

  • právo na přístup k osobním údajům: máte právo obdržet od nás bezplatně na základě Vaší žádosti informace o tom, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. Na vyžádání Vám tak vždy poskytneme veškeré informace o zpracování těch osobních údajů, kde jsme v pozici správce osobních údajů.
  • právo na opravu zpracovávaných osobních údajů: pokud zjistíte, že jsou Vaše osobní údaje nepřesně či chybně zpracovávány, dejte nám vědět, a my je neprodleně opravíme.
  • právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů: pokud pomine účel, pro který osobní údaje zpracováváme, automaticky Vaše osobní údaje anonymizujeme nebo zlikvidujeme. Pokud o Vás zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu a Vy nám souhlas odvoláte, Vaše osobní údaje vymažeme. Právo na výmaz ale není absolutní a pokud máme nějakou objektivní povinnost údaje dále uchovávat (např. vedení účetnictví), dojde k výmazu jen těch osobních údajů, které nejsou již nadále potřebné pro původní účely zpracování.
  • právo na omezení zpracování osobních údajů: máte právo na to, abychom zpracování osobních údajů omezili, pokud: a) popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit, nebo b) zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; nebo c) osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je od nás požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků; nebo d) jste vznesli námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
  • právo na přenositelnost osobních údajů: pokud zpracováváme Vaše osobní údaje automatizovaným způsobem na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy, máte právo na kopii svých osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, který bude doručen Vám nebo jiné osobě.
  • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů.

Při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy máte dále právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou naše oprávněné zájmy.

Při zpracování osobních údajů naší společností nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování bez lidského posouzení, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme dle těchto zásad.

Vaše práva, stejně jako stížnosti, můžete uplatnit písemně či e-mailem u naší společnosti, jakožto správce osobních údajů, a to na kontaktních údajích uvedených výše.
Se svojí stížností se můžete také obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7.


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.


Účinnost zásad

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou k dispozici on-line na našich webových stránkách nebo na vyžádání v naší provozovně.

Pokud vyvstane potřeba aktualizovat tyto Zásady ochrany osobních údajů, budeme Vás informovat o všech podstatných změnách.