Na zakázku

Dokonce i u tak různorodého a rozsáhlého sortimentu pecí a sušáren, který je k dispozici, stále existují případy, kdy standardní design prostě nesplňuje přesné požadavky uživatele. Tehdy se stává skutečnou výhodou přímé jednání s výrobcem, a to zejména s výrobcem, který má tak široký sortiment a zkušenosti jako Carbolite Gero. 

Můžeme Vám jednoduše nabídnout úpravy pece nebo dokonce pec na zakázku. Může to být něco tak jednoduchého, jako třeba náš standardní produkt, jen trochu větší nebo menší anebo s vyšší teplotou. Alternativně může být požadován design pro standardní zkušební metodu nebo pro práci v rámci režimů vyhovujících standardům, jako jsou AMS 2750E nebo Nadcap pro aplikace při tepelném zpracování.

V těchto situacích má společnost Carbolite Gero zkušenosti a dovednosti, které umožňují upravit naše standardní modely nebo navrhnout řešení na míru tak, aby bylo dosaženo odpovídající úrovně shody. Níže uvádíme několik příkladů, které zobrazují pouze několik typů úprav pecí, které jsou k dispozici.

Brožuru Pece Carbolite Gero na míru najdete zde ... 


Potřebujete poradit s výběrem nového přístroje nebo příslušenství?

KONTAKTUJTE NÁS! 

 E -mail:  info@metalco.cz

 Tel:         +420 739 111 591

 Kontaktujte nás:    formulář


c593afc778c4bfa9b424128764e4b3db e182bc3a194cd7251834f438e68f9700 a7808d25b16e21ad28bce56c62c0db07 5b4f545652d756d47284d738512b8d71

Uniformita a ohřev

 • Vícezónové pece
 • Tailorovy větší sušárny a pece
 • Pece s ventilátorem a s přirozeným prouděním vzduchu
 • Kaskádová kontrola
 • Teplostěnné pece
 • Studenostěnné pece

Nadcap AMS 2750E / CQI-9

 • Pro letecký a automobilový průmysl
 • Dodržování teplotního rozsahu
 • Třída teplotní uniformity
 • Typ teplotní instrumentace
 • Požadavky na uniformní zóny
 • TUS a SAT

Speciální atmosféra / Vakuum

 • Modifikovaná atmosféra
 • Řízená atmosféra s inertními plyny
 • Reaktivní plyny (H2, CO, CO2, H2S, H2O, CH4, Ethan a ostatní na vyžádání)
 • Ultra vysoký podtlak a částečný tlak
 • Desky ze SiC pro ochranu elementů
 • Zpětné spalování (tepelné, katalytické nebo s aktivním plynovým propanovým plamenem)

Laminární boxy

 • Přírubové držáky k připevnění do stěn laminárních boxů
 • Až do laminárního boxu třídy 5 (ISO 14644-1), třídy 100 (federální norma 209E)
 • Pece až do 700°C
 • Pece až do 3000°C
 • Pece zabudované v šedém prostoru
0f3100c2720ff16a6f2d1a083144309a 24f6ce620c5fdb9ab11cb6f49ea1fa62 c37f3677757f3625c71c0c53f34e2b15 ad43d55d8ca33da36f7ff21426d330d1
Rukavicový box
 • Trubkové pece až do 1800°C
 • Komorové pece až do 3000°C
 • K dispozici všechny velikosti rukavicového boxu
 • Pec s předním plněním
 • Spodem plněná pec s rukavicovým boxem
Vysokotlaké pece
 • Až do 100 bar
 • Až do 3000°C
 • Safírové skleněné okno pro pyrometr
 • Automatizované pneumatické bajonetové blokování
Velké průmyslové pece
 • Těžkotonážní aplikace
 • Výrobní pece
 • Zesílená vyzdívka komory
 • Topné elementy vyšší třídy
 • Nakládání těžkých vsázek
 • Roční servisní smlouvy
Rychlé chlazení
 • Dmychadlo okolního vzduchu
 • Vodní chlazení
 • Vodou chlazený výměník tepla pro inertní atmosféru
 • Pohyb radiačních štítů pro rychlé chlazení pod vakuem
 • Kalení ve vodě nebo oleji
9206cfeb4b3348ad4ad9c5b04a0f8c1d 52453a020efa078e6f7100a488bacf3a a2e760a308652a805c946c684f26442a 8ed9aa65dfd58a18b1be05a9aeb00130
Vážení vzorku
 • Úbytek hmotnosti během tepelného zpracování
 • Ve vzduchu
 • Pod inertní atmosférou
Koncepty nakládání vzorku
 • Nakládací vsázkové zásobníky a nakládací vozíky
 • Spodní, přední nebo vrchní plnění
 • Vyšší hmotnosti vzorku
 • Motorizované dveře a otevírací mechanismy
Pece s pohybem vzorku
 • Pohybování se vzorkem
 • Testování stárnutí
 • Termální cyklus
Kukátka & Průzorová okna
 • Standardní kukátka a průzorové okénka
 • Průzorová okénka z křemenného skla až do 1100°C
 • Termočlánky a sledovací kukátka
 • Pyrometry až do 3000°C
 • Posuvné termočlánky až do 1500°C
92cb5e693831d6e0675ee13cafa8a33a ed2150d8ab1600d386d10a494a47705e df3908763a33f7089c303cc1f65c616f dcca714f7af0d5e6cf7c98ec978c87c1
Kombinace policových regálů
 • Stojany pro úsporu místa
 • K dispozici jsou bezpečnostní kontejnery
 • Společná ovládací skříňka
HMI a PLC řídící systémy
 • Siemens PLC s dotykovými obrazovkami
 • WinCC a TP1900
 • Moderní PID regulace
Pece s tavným pásem
 • Až do 1100°C
 • Inertní plyn
 • Řízení plynného vodíku
 • Vícezónové modely
 • Chladící zóny
 • Různé šířky a délky jsou k dispozici
 • Splnění AMS 2750E
 • O2 senzor pro monitorování a řízení modifikovaných atmosfér
 • Teplotní a plynový pohotovostní režim pro úsporný provoz
Linkové pece
 • Kontinuální jednopásové a vícepásové pece pro vytvrzování a temperování
 • Maximální provozní teplota: 1300°C
 • Inertní nebo reaktivní plyn
 • Chlazení přes in-line kalení
 477a0176170a1345f4d047c45b5ad29c  be87e9186cd96011df85ab316fa65024    
Rotační trubkové pece
 • Rotační trubkové pece až do 1500°C
 • Různé podávací systémy
 • Vícezónová konstrukce
 • Tepelné zpracování s inertním plynem
 • Laboratorní, pilotní a průmyslové modely
Uhlíková vlákna
 • Odstraňování pojiva až do 800 ° C
 • Předslinování až do 1300°C
 • Vysokoteplotní slinování až do 2200°C
 • Souběžné tepelné zpracování více uhlíkových vláken