7. – 9. 11. 2023 - Využití metalografie při řešení výrobních problémů

VYUŽITÍ METALOGRAFIE PŘI

Workshop je zaměřen na metodiku metalografické (materiálografické) přípravy vlastního
vzorkového materiálu pro potřeby kontroly kvality materiálu, technologie zpracování,
příp. řešení příčin vzniku nejrůznějších výrobních problémů.Cílem workshopu je seznámení účastníků se současnými vývojovými trendy v metodách
metalografické přípravy kovových i nekovových materiálů s využitím nejmodernějšího
přístrojového vybavení a nejnovějších spotřebních materiálů s ohledem na zefektivnění
přípravy ať už z časového nebo z ekonomického hlediska.Součástí workshopu je mimo přípravu vzorkového materiálu i samotné vyhodnocení
každého ze vzorků s využitím světelné mikroskopie a měření tvrdosti. Na každém vzorku
je provedena komplexní metalografická analýza a vyhodnocení vzorku v souladu
s příslušnými normami (EN ISO, DIN, ASTM, …) či na základě vlastní firemní
specifikace.V případě konkrétní potřeby je řešena a diskutována i příčina vzniku selhání materiálů
nebo technologického zpracování a vytipován optimální způsob řešení problematiky.
Ve speciálních případech (v případě nutnosti fraktografické analýzy či detailního
fázového rozboru) je k dispozici i rastrovací elektronový mikroskop včetně EDS
mikroanalýzy.Pokud někdo projeví zájem, je možné pro konkrétní případ poskytnut i komplexní
teoretický základ dané materiálové problematiky, tepelného či technologického
zpracování.

pdf  Informace_a_prihlaska_WORKSHOP_Ceitec-2023_listopad-reseni_problemu


ODBORNÉ ČLÁNKY
Články z Vašeho oboru

PŘIHLAŠTE SE K ODBĚRU NOVINEK
 Články z Vašeho oboru 2a

 

Sdílejte s námi důležité informace
z Vašeho oboru!

 

Publikujeme odborné články, informujeme o důležitých akcích, možných školeních a novinkách ve Vašem oboru.

Pokud máte zájem dostávat informace o novinkách, důležitých událostech a akcích z oboru, prosím přihlašte se k odběru newsletterů

 

Zajímavosti a informace uvedené v článcích jsou čerpány ze zkušeností, z praxe a samozřejmě i z Českých technických norem.

Počítáme s tím, že v případě nějakých odborných problémů nás můžete kdykoliv kontaktovat na info@metalco.cz