Pozvánka na odborný ONLINE seminář - METALOGRAFICKÉ HODNOCENÍ TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ


SEM. TEP. ZPRACOVÁNÍ 2021

 

SEM. TEP. ZPRACOVÁNÍ 2022 A

Vážení kolegové,

rádi bychom Vás a Vaše kolegy pozvali ve spolupráci s ATZK (Asociace pro tepelné zpracování kovů) na odborný ONLINE seminář METALOGRAFICKÉ HODNOCENÍ TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ, kde se s Vámi rádi setkáme online, prodiskutujeme a případně zodpovíme Vaše dotazy na téma metalografického hodnocení tepelného zpracování.


Již tradičně jsme se stali spolupartnerem tohoto semináře, proto si Vás dovolujeme oslovit s pozvánkou na tuto akci.

Věříme, že si najdete čas seminář navštívit a budeme se na Vás těšit.

Za Metalco Testing
Ing. David Černický

 

SEM. TEP. ZPRACOVÁNÍ 2021 B

 

 • Žíhání, vady žíhacích struktur

 • Hodnocení kvality vstupního materiálu

 • Mikročistota, hodnocení mikročistoty oceli a žíhacích struktur oceli

 • Kalení, typické struktury po kalení konstrukčních ocelí, vady kalících struktur

 • Tepelné zpracování nástrojových ocelí, typické struktury po kalení a popouštění nástroj. ocelí, vady kalících struktur

 • Zbytkový austenit

 • Povlaky a duplexní povlaky, základy hodnocení tenkých vrstev

 • Speciální a doplňkové metody v metalografii

 • Procesy tepelného a chemicko-tepelného zpracování a kontrola jejich kvality

 • Hodnocení cementovaných a nitrocementovaných vrstev

 • Vady cementovaných vrstev, příčiny a indentifikace

 • Hodnocení nitridovaných a karbonitridovaných vrstev, vady vrstev

 • Nejčastější chyby chemicko-tepelného zpracování

 • Příprava metalografických vzorků, chyby při přípravě vzorků

 • Základní metody měření tvrdosti a mikrotvrdosti, účel

 • Aspekty ovlivňující produktivitu a ekonomickou efektivitu přípravy vzorků v metalografických laboratořích

 • DISKUSE A ZÁVĚR

SEM. TEP. ZPRACOVÁNÍ 2022 B

 


Přednášející:   

Prof. Peter Jurči, PhD. (STU Trnava)

Ing. Pavel Stolař, CSc. (ECOSOND s.r.o.)

Ing. David Černický (Metalco Testing s.r.o.)

 


SEM. TEP. ZPRACOVÁNÍ 2021 C

 

Seminář bude probíhat přes platformu Google Meet. Pro přihlášení na online videohovor je nutné, aby měl každý účastník vytvořený svůj vlastní účet na Googlu (na své jméno), přes který se budete na seminář pomocí zaslaného odkazu přihlašovat. Pokud Google účet nemáte, poprosila bych Vás, abyste si jej vytvořili.

 

Odkaz na ONLINE seminář Vám bude zaslán až po uhrazení vložného.

 

Po přihlášení je potřeba kliknout na Požádat o připojení. Následně bude Vaše žádost schválena administrátorem. Pro kvalitní poslech přednášek je zapotřebí, abyste měli vypnutý mikrofon, aby nedocházelo k nežádoucímu přenosu dalšího zvuku, který by rušil výklad. Ověřte si také, prosím, zda nemáte ve své firmě zablokované příchozí videohovory.

 

Přihlášení (online registrace účastníků) bude probíhat 26.5.2022 od 8:30 do 9:00.

 

Zahájení semináře je 26. 5. v 9:00.   

 

Více informaci o našich vzdělávacích akcích naleznete na www.asociacetz.cz