Pozvánka na odborný ONLINE seminář - METALOGRAFICKÉ HODNOCENÍ TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ

SEM. TEP. ZPRACOVÁNÍ 2021

 

 

SEM. TEP. ZPRACOVÁNÍ 2021 A

Vážení kolegové,

Rádi bychom Vás a Vaše kolegy pozvali ve spolupráci s ATZK (Asociace pro tepelné zpracování kovů) na odborný ONLINE seminář METALOGRAFICKÉ HODNOCENÍ TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ, kde se s Vámi rádi setkáme online, prodiskutujeme a případně zodpovíme Vaše dotazy na téma metalografického hodnocení tepelného zpracování.


Již tradičně jsme se stali spolupartnerem tohoto semináře, proto si Vás dovolujeme oslovit s pozvánkou na tuto akci.

Věříme, že si najdete čas seminář navštívit a budeme se na Vás těšit.

Za Metalco Testing
Ing. David Černický

 

 

SEM. TEP. ZPRACOVÁNÍ 2021 B

 • Žíhání, vady žíhacích struktur

 • Hodnocení kvality vstupního materiálu

 • Mikročistota, hodnocení mikročistoty oceli a žíhacích struktur oceli

 • Kalení, typické struktury po kalení konstrukčních ocelí, vady kalících struktur

 • Tepelné zpracování nástrojových ocelí, typické struktury po kalení a popouštění nástroj. ocelí, vady kalících struktur

 • Zbytkový austenit

 • Povlaky a duplexní povlaky, základy hodnocení tenkých vrstev

 • Speciální a doplňkové metody v metalografii

 • Procesy tepelného a chemicko-tepelného zpracování a kontrola jejich kvality

 • Hodnocení cementovaných a nitrocementovaných vrstev

 • Vady cementovaných vrstev, příčiny a indentifikace

 • Hodnocení nitridovaných a karbonitridovaných vrstev, vady vrstev

 • Nejčastější chyby chemicko-tepelného zpracování

 • Příprava metalografických vzorků, chyby při přípravě vzorků

 • Základní metody měření tvrdosti a mikrotvrdosti, účel

 • Aspekty ovlivňující produktivitu a ekonomickou efektivitu přípravy vzorků v metalografických laboratořích

 • DISKUSE A ZÁVĚR

 


Přednášející:   

Prof. Peter Jurči, PhD. (STU Trnava)

Ing. Pavel Stolař, CSc. (ECOSOND s.r.o.)

Ing. David Černický (Metalco Testing s.r.o.)

 


SEM. TEP. ZPRACOVÁNÍ 2021 C

 

Pozvánku spolu s programem semináře naleznete na adrese www.asociacetz.cz

 

Přihlásit se můžete pomocí elektronického formuláře

 

Seminář bude probíhat přes platformu Google Meet.

Pro přihlášení na online videohovor je nutné, aby měl každý účastník vytvořený svůj vlastní účet na Googlu (na své jméno), přes který se budete na seminář pomocí zaslaného odkazu přihlašovat.

Ověřte si také, prosím, zda nemáte ve své firmě zablokované příchozí videohovory.