SPALOVACÍ PRVKOVÝ ANALYZÁTOR ELEMENTRAC CS-i

 

SPALOVACÍ PRVKOVÝ ANALYZÁTOR ELEMENTRAC CS-i

Nový analyzátor ELEMENTRAC CS-i byl vyvinut pro přesnou a bezpečnou analýzu uhlíku a síry v anorganických vzorcích. Analyzátor je vybaven výkonnou indukční pecí pro spalování vzorků.


CENY SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU SE VÁM ZOBRAZÍ PO REGISTRACI  

Dostupnost Dostupnost produktu na dotaz
Kód produktu ELTRA CS-I
Značka ELTRA - Elemental Analyzers
Kategorie CHS analyzátory
 

SPALOVACÍ PRVKOVÝ ANALYZÁTOR ELEMENTRAC CS-i


 

BROŽURY, VIDEA, APLIKAČNÍ ZPRÁVY

 


 

Nový analyzátor ELEMENTRAC CS-i byl vyvinut pro přesnou a bezpečnou analýzu uhlíku a síry v anorganických vzorcích. Analyzátor je vybaven výkonnou indukční pecí pro spalování vzorků.

Až čtyři vysoce citlivé infračervené (IR) cely umožňují analyzátoru stanovit vysokou i nízkou koncentraci uhlíku a síry v jediném měření. Rozsah měření každé cely může být přizpůsoben specifickým požadavkům uživatele, aby se zajistily optimální podmínky měření pro každou aplikaci.

Analyzátor je dodáván s novým komplexním a pohodlným softwarem ELEMENTS, který obsahuje statistiku měření, seskupení, reporty výsledků, diagnostické nástroje a mnoho dalších funkcí pro analyzátory ELEMENTRAC.


Metalco testing_CS_i_1


POPIS PŘÍSTROJE:

 

 • simultánní stanovení uhlíku a síry s minimální přípravou vzorku
 • lze analyzovat širokou škálu anorganických materiálů
 • volitelná konfigurace každé IR cely
 • volitelná zlatá infračervená cela pro analýzu vzorků obsahujících halogeny nebo kyseliny
 • řízení výkonu indukční pece poskytuje přesnější analýzu vzorků s nízkou teplotou tání
 • výkonná (2,2 kW) indukční pec pro teploty nad 2 000 °C
 • NOVINKA: automatický vysavač zajišťuje vyšší preciznost měření a stabilitu
 • vyhřívaný a snadno přístupný prachový filtr umožňuje lepší detekci síry
 • optimalizovaný katalytický reaktor umožňuje přesnější stanovení uhlíku
 • NOVINKA: software ELEMENTS s rozsáhlými nástroji pro analýzu a diagnostiku (podpora exportu dat a aplikací, pole pro komentáře a mnoho dalších)
 • jednobodová a vícebodová kalibrace
 • minimální údržba
 • robustní konstrukce umožňuje použití při kontrole výroby i v laboratořích

ROZSAH MĚŘENÍ

 

při hmotnosti vzorků 500 mg

88200-1001  
CS-i    1xC      0.1 – 7% C  
   
88200-1002  
CS-i    2xC      0.0001 – 0.1% C | 0.1% – 7% C  
   
88200-1003  
CS-i    1xS      0.015 – 0.9% S  
   
88200-1004   
CS-i    2xS      0.0001 – 0.3% S | 0.3% – 4.5% S  
   
88200-1005   
CS-i    1xC      0.1 – 7% C  
  +1xS 0.0001 – 0.3% S  
   
88200-1006   
CS-i    2xC      0.0001 – 0.1% C | 0.1% – 7% C  
  +1xS 0.0001 – 0.3% S  
   
88200-1007   
CS-i    1xC      0.1 – 7% C  
  +2xS 0.0001 – 0.3% S | 0.3% – 4.5% S  
   
88200-1008   
CS-i    2xC      0.0001 – 0.1% C | 0.1 – 7% C  
  +2xS 0.0001 – 0.3% S | 0.3% – 4.5% S  
   
Další kombinace měřících rozsahů na vyžádání

PROVOZ A PROCES ANALÝZY

 

Metalco testing_CS_i_2 

 

 

Krok 1: Zanesení vzorku do softwaru ELEMENTS

 

ID vzorku se zaznamená do softwaru a automaticky se přenese hmotnost (viz krok 2).

alpha (1)

 

 

 

Krok 2: Vážení a založení vzorku

 

Pro analýzu C/S jsou typické objemy vzorků od 50 mg do 1000 mg. Vzorek se zváží v keramickém kelímku a jsou přidány urychlovače jako např. wolfram. Geometrie vzorku (např. drát, prášek, kolík apod.) není pro spolehlivou analýzu rozhodující.

Metalco testing_CS_i_4

 

 

Krok 3: Analýza

 

Keramický kelímek se pak umístí na podstavec a je zahájena analýza prostřednictvím softwaru ELEMENTS. Software řídí všechny následné kroky, například spalování nebo vyhodnocení.

alpha (1)

Krok 4: Výstup a export dat

 

Za 45–60 sekund po zahájení analýzy jsou naměřené koncentrace uhlíku a síry připraveny k exportu jako výpis nebo prostřednictvím LIMS.


KONFIGURACE

 

ELEMENTRAC CS-i je k dispozici jako jednoprvkový analyzátor pouze pro uhlík nebo síru nebo v konfiguraci pro měření uhlíku a síry současně. Využívá až 4 IR cely, které mohou být nakonfigurovány podle požadavků zákazníka. Čím delší je kyveta, tím citlivější je na nízké koncentrace, třeba 10 ppm. Kratší kyvety také umožňují měření v rozsahu nízkých hodnot ppm, ale s vyšší směrodatnou odchylkou naměřených hodnot. Pro optimální analýzu nízkých a vysokých koncentrací by měla být použita konfigurace dvou IR cel na jeden prvek. Nejnovější technologie detektorů umožňuje pokročilé konfigurace, které spolehlivě pokryjí rozsah měření od 0,6 ppm do více než 6 % u hmotnosti vzorku 1000 mg. Volitelné zlaté kyvety poskytují vyšší spolehlivost analýzy prvků u halogenovaných vzorků. Pro spolehlivou analýzu materiálů s vysokým obsahem síry je možné CS-i vybavit robustnějšími IR celami, čímž se rozšíří rozsah měření a zlepší reprodukovatelnost výsledků. CS-i je také možné vybavit halogenovým lapačem. Další možností je speciální konfigurace na měření cementu.

 

INFRAČERVENÉ CELY S FLEXIBILNÍM ROZSAHEM MĚŘENÍ

Metalco testing_CS_i_6

 

KYVETA S VARIABILNÍ DÉLKOU

Metalco testing_CS_i_7


INTEGROVANÁ STANDARDNÍ ŘEŠENÍ

Chemikálie a filtry potřebné pro provoz přístroje ELEMENTRAC CS-i jsou vhodně uspořádány v přední části analyzátoru a mohou být ukryty za odnímatelnými dvířky. Toto uspořádání značně zkracuje dobu potřebnou k údržbě a zlepšuje využitelnost. Inovativní detaily přístroje ELEMENTRAC CS-i výrazně zlepšují reprodukovatelnost měření uhlíku a síry.

 

alpha (2)

 

Catalyst

 

 • Pro přesné určení uhlíku
 • Prodloužená reakční dráha zajišťuje kompletní oxidaci produktů nedokonalého spalování (oxidu uhelnatého)
 • Nejlepší možná reprodukovatelnost i pro velmi vysoké koncentrace uhlíku

 

 Metalco testing_CS_i_9

 

 

Vyhřívaný lapač prachu

 

 • Prach vzniklý v důsledku indukčního spalování se sbírá do vnějšího prachového filtru
 • Efektivní vyhřívání lapače prachu brání srážení vodní páry
 • Výrazné vylepšení návratnosti a reprodukovatelnosti měření síry

 

 

Metalco testing_CS_i_10

Inteligentní správa lancet / přívod kyslíku

 

 • Individuální kontrola přívodu kyslíku při indukčním spalování
 • Lanceta nasměruje celý proud kyslíku do středu kelímku, aby byla zajištěna úplná oxidace uhlíku a síry obsažených ve vzorku (v případě pevných vzorků)
 • Proud kyslíku je dodáván skrz spalovací komoru, aby se předešlo rozvíření a ztrátě materiálu vzorku (v případě vzorků ve formě prášku)
 • Přesná analýza vzorků s nízkou hustotou

 

Řízení výkonu indukce

 

 • Pro optimalizaci spalování kovů s nízkým bodem tání, například mědi, cínu nebo hořčíku
 • Snížený výkon v indukční peci umožňuje bezpečnou a přesnou analýzu bez ztráty vzorku způsobené vyfouknutím při zahřívání

VOLITELNĚ

Kromě integrovaných řešení ELEMENTRAC CS-i jsou k dispozici další možnosti pro zvýšení efektivity a rozšíření rozsahu aplikace vaší elementární analýzy.

 

 

AUTOMATICKÝ PODAVAČ

 

Indukční pec přístroje ELEMENTRAC CS-i může být volitelně vybavena automatickým podavačem vzorků. Standardní modul nabízí 36 pozic kelímku, model XL dokonce 136 pozic. Jde o největší automatický podavač na trhu pro tento typ aplikace.

 

Metalco testing_CS_i_11

MODUL TIC

 

Uhlík lze určit jako celkové množství uhlíku („total carbon“, TC) nebo podle frakcí, tj. jako celkové množství organického uhlíku („total organic carbon“, TOC) nebo celkové množství anorganického uhlíku („total inorganic carbon“, TIC). V kombinaci s CS-i měří modul TIC značky ELTRA obsah TIC (např. ve vápně) okyselením produktu, jako je půda nebo stavební materiály.


SOFTWARE ELEMENTS

Komplexní software ELEMENTS založený na systému Windows je nezbytnou součástí elementárních analyzátorů generace ELEMENTRAC.

 

alpha (1b)

Centrální okno (analýza a výsledky) je výchozím bodem, ze kterého jsou snadno dostupné všechny funkce potřebné pro každodenní činnosti. Odtud je možné seskupovat a exportovat analyzované vzorky nebo zapisovat a analyzovat nové vzorky. Uživatel může vyvolat různé podřízené funkce, jako je nastavení aplikace, kalibrace, diagnostika nebo stav analyzátoru.

 

Software ELEMENTS více >   

 


PŘÍKLADY POUŽITÍ:

slitiny, karbidy, litina, cement, keramika, měď, sklo, železo, nerosty, rudy, žárovzdorné kovy, písek, ocel, titan, ...

 

alpha (1d)


PARAMETRY:

Měřené prvky

uhlík, síra

Vzorky

anorganické

Poloha pece

vertikální

Nosiče vzorků

keramické kelímky

Oblasti použití

stavební materiály, strojírenství / elektronika, geologie / těžba, sklo / keramika, ocel / metalurgie

Pec       

indukční pec, nad 2000 °C

Detekční metoda

infračervená absorpce (smazat "v pevném stavu")

Počet IR cel

1 - 4

Materiál IR cely

hliník (volitelně zlato)

Typický čas analýzy

40 sekund (nominální)

Požadované chemikálie

chloristan horečnatý, hydroxid sodný, katalyzátor na bázi platiny

Požadované plyny

stlačený vzduch (4 bar / 60 psi) / kyslík 99,5% čistota (2 - 4 bar / 30 - 60 psi)

Napájení

230 V, 50/60 Hz, max. 15 A, 3450 W

Rozměry (Š x V x H)

52 x 84 x 75 cm

Hmotnost

~ 150 kg

Požadované vybavení

PC, monitor, váhy (rozlišení 0.0001 g)

Volitelné příslušenství

Automatický podavač (pro 36 nebo 130 kelímků), předehřívací pec HTF-540, halogenový odlučovač, čištění nosného plynu, stabilizátor napětí 5 KVA


Princip Analyzátoru uhlíku / síry CS-i:

Provoz

Ovládání CS-i je jednoduché a bezpečné. Po zvážení vzorku v keramickém kelímku se hmotnost přenese z připojené váhy do počítače. V případě potřeby lze váhy vzorků zadávat také ručně. Následně se přidá urychlovač (železo nebo wolfram) a poté, co je kelímek umístěn na podstavec, začne analýza. Doba analýzy je 40 až 50 sekund. Signály detektoru a parametry přístroje se zobrazují během analýzy. Vyhodnocení signálů a zobrazení výsledků je prováděno automaticky. Data mohou být přenesena do systému pro správu laboratorních dat (LIMS). CS-i vyžaduje minimální údržbu. Filtry částic a chemikálie, které je třeba udržovat, jsou snadno dostupné.

Princip měření

V indukční peci se vzorek roztaví v atmosféře čistého kyslíku, což způsobí, že síra reaguje na oxid siřičitý (SO2) a uhlík na směs oxidu uhelnatého (CO) a oxidu uhličitého (CO2). Spaliny procházejí prachovým filtrem a absorbérem vlhkosti. V dalším kroku je oxid siřičitý detekován v infračervených celách. Infračervené detektory CS-i s různými citlivostmi (vysoké / nízké) mohou být přizpůsobeny podle požadavků uživatele. Po měření obsahu síry následuje oxidace oxidu uhelnatého na oxid uhličitý a oxidu siřičitého na oxid sírový. Oxid sírový se odstraní celulózovou vlnou; oxid uhličitý je detekován v infračervených celách, které mohou být individuálně přizpůsobeny. Analyzátor ELTRA CS-i může být vybaven až 4 nezávislými infračervenými detektory.


POŽADOVANÝ SPOTŘEBNÍ MATERIÁL PRO CS-i


BROŽURY:

 

pdf Brožura ELEMENTRAC CS-i / CS-d (1.7 MB)


pdf BROŽURA Chemický analyzátor Elementrac CS-i (719.9 kB) 

 

pdf OSTATNÍ BROŽURY KE STAŽENÍ..

 


APLIKAČNÍ ZPRÁVY:

 

pdf CARBON & SULFUR DETERMINATION IN STEEL PLANTS AND FOUNDRIES (640.6 kB

pdf EFFECTIVE QUALITY CONTROL OF STEEL AND IRON PRODUCTS WITH COMBUSTION ANALYSIS (607 kB)

pdf ELEMENTAL ANALYSIS OF METAL POWDERS AND METAL PARTS PRODUCED BY ADDITIVE MANUFACTURING (3.5 MB)

pdf METAL POWDER AND FEEDSTOCK ANALYSIS WITH THE ELTRA ELEMENTRAC SERIES (510.6 kB)

pdf QUALITY CONTROL OF COAL: THE INFLUENCE OF SAMPLE PREPARATION ON ELEMENTAL ANALYSIS RESULTS (127.9 kB)

pdf STANDARD-COMPLIANT ELEMENT ANALYSIS OF SILICON CARBIDE AND MIXTURES CONTAINING SILICON CARBIDE WITH COMBUSTION ANALYZERS (426.1 kB) 

 pdf OSTATNÍ APLIKAČNÍ ZPRÁVY KE STAŽENÍ...


VIDEA:

    

 

OSTATNÍ VIDEA KE SHLÉDNUTÍ.....

 

 

Hmotnost 0.1 kg
Číslo celního sazebníku
Země původu
Měřené prvky uhlík, síra
Vzorky anorganické
Srovnání pece vertikální
Nosiče vzorků Keramické kelímky
Oblasti použití stavební materiály, strojírenství / elektronika, geologie / těžba, sklo / keramika, ocel / metalurgie
Pec Indukční pec nad 2000 ° C
Detekční metoda infračervená absorpce v pevném stavu
Počet IR komor 1 - 4
Materiál IR dráhy hliník (volitelně zlato)
Typický čas analýzy 40 sekund (nominální)
Nutné chem. látky chloristan horečnatý, hydroxid sodný, katalyzátor na bázi platiny
Nutné plyny stlačený vzduch (4 bar / 60 psi) / kyslík 99,5% čistota (2 - 4 bar / 30 - 60 psi)
Napájení 230 V, 50/60 Hz, max. 15 A, 3450 W
Rozměry (Š x V x H) 52 x 84 x 75 cm
Hmotnost ~ 150 kg
Požadované vybavení PC, monitor, váhy (rozlišení 0.0001g)
Volitelné příslušenství Autoloader (pro 36 nebo 130 kelímků), předehřívací pec HTF-540, halogenový odlučovač, čištění nosného plynu, stabilizátor napětí 5 KVA

VIDEO SPOLEČNOST ELTRA


Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: