SPALOVACÍ PRVKOVÝ ANALYZÁTOR ELEMETRAC CS-d

 

SPALOVACÍ PRVKOVÝ ANALYZÁTOR ELEMETRAC CS-d

 

ELTRA ELEMETRAC CS-d je jediný analyzátor na trhu pro stanovení uhlíku a síry v organických i anorganických vzorcích. Pro tento účel je ELEMETRAC CS-d vybaven indukční i odporovou pecí (ELTRA technologie duální pece - EDF), díky čemuž pokrývá celý rozsah analýz uhlíku a síry.


CENY SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU SE VÁM ZOBRAZÍ PO REGISTRACI  

Dostupnost Dostupnost produktu na dotaz
Kód produktu ELTRA CS-D
Značka ELTRA - Elemental Analyzers
Kategorie CHS analyzátory
 

SPALOVACÍ PRVKOVÝ ANALYZÁTOR ELEMETRAC CS-d

 

 

BROŽURY, VIDEA, APLIKAČNÍ ZPRÁVY

 

ELTRA ELEMETRAC CS-d je jediný analyzátor na trhu pro stanovení uhlíku a síry v organických i anorganických vzorcích. Pro tento účel je ELEMETRAC CS-d vybaven indukční i odporovou pecí (ELTRA technologie duální pece - EDF), díky čemuž pokrývá celý rozsah analýz uhlíku a síry.

ELEMENTRAC CS-d je dodávám s rozsáhlým a snadno ovladatelným softwarem ELEMENTS, který obsahuje statistiky měření, seskupování, reporty dat, diagnostické nástroje a mnoho dalších funkcí.


PŘÍKLADY POUŽITÍ:

slitiny, popel, karbidy, litina, cement, keramika, uhlí, koks, měď, sklo, sádra, železo, rostlinný materiál, vápenec, kovy, minerály, olej, rudy, žáruvzdorné materiály,guma, písek, zemina, ocel, titan, tabák, ...


Metalco testing CS_d 1


POPIS PŘÍSTROJE:

Obecné:

 • úplná flexibilita k analyzovaným vzorkům díky kombinaci indukční a odporové pece: ELTRA technologie duální pece (EDF)
 • rychlá, precizní, přesná a spolehlivá analýza uhlíku a síry v anorganických a organických vzorcích
 • až 4 nezávislé infračervené cely s flexibilními měřicími rozsahy
 • zlatá IR cela zvyšuje životnost při analýzách vzorků obsahujících halogeny nebo kyseliny
 • simultánní stanovení uhlíku a síry s minimálními požadavky na přípravu vzorku
 • minimální údržba
 • robustní design umožňuje použití při kontrole výroby i v laboratořích

Indukční pec:

 • nastavitelný výkon indukční pece (0 - 100 %) pro optimalizaci spalování všech typů anorganických vzorků (maximální teplota více než 2000 °C)
 • precizní analýza uhlíku a síry v anorganických vzorcích díky inteligentnímu dodávání kyslíku během indukčního spalování
 • volitelný automatický systém vakuového čištění, který zajišťuje vyšší preciznost měření
 • vyhřívaný a snadno dostupný prachový filtr umožňuje přesnější stanovení síry
 • optimalizovaný katalytický reaktor dovoluje přesnější stanovení uhlíku

Odporová pec:

 • teplota odporové pece může být nastavena od 600 do 1550 °C s krokem 1 °C
 • speciální systém pro vkládání vzorku umožňuje spolehlivou analýzu i nízkých koncentrací uhlíku ve vzorku
 • velký odkládací prostor pro vzorky

Software ELEMENTS

 • rozsáhlé analytické a diagnostické nástroje (export dat a aplikací, vkládání komentářů a mnohem více)
 • editor reportů
 • systém pro správu laboratorních dat (LIMS)
 • jednobodová a vícebodová kalibrace

ROZSAH MĚŘENÍ

 

Rozsahy měření uhlíku a síry při použití různých kombinací detektorů jsou uvedeny v následující tabulce.

Rozsah měření je uveden při hmotnosti vzorku 1000 mg pro indukční pec a 350 mg pro odporovou pec.. Při nižší navážce lze měřit i vzorky s vyšším obsahem uhlíku nebo síry. 

 

indukční pec || odporová pec

 

88200-1211

 

CS-d 2xC 0.00012 – 7 % C || 0.004 – 62.8 % C  
   

 

88200-1212

 

CS-d 2xS 0.00006 – 3 % S || 0.00063 – 31.4 % S  
   

 

88200-1233

 

CS-d 2xC 0.00012 – 7 % C || 0.004 – 62.8 % C  
  2xS 0.00006 – 3 % S || 0.00063 – 31.4 % S  

 


PROVOZ A PROCES ANALÝZY


 

INDUKČNÍ PEC

 

Metalco testing CS_d 2 

 

 

Krok 1: Zanesení vzorku do softwaru ELEMENTS

 

ID vzorku se zaznamená do softwaru a automaticky se přenese hmotnost (viz krok 2).

alpha (1)

 

 

 

Krok 2: Vážení a založení vzorku

 

Pro analýzu C/S jsou typické objemy vzorků od 50 mg do 1000 mg. Vzorek se zváží v keramickém kelímku a jsou přidány urychlovače jako např. wolfram. Geometrie vzorku (např. drát, prášek, kolík apod.) není pro spolehlivou analýzu rozhodující.

Metalco testing_CS_i_4

 

 

Krok 3: Analýza

 

Keramický kelímek se pak umístí na podstavec a je zahájena analýza prostřednictvím softwaru ELEMENTS. Software řídí všechny následné kroky, například spalování nebo vyhodnocení.

alpha (1)

Krok 4: Výstup a export dat

 

Za 45–60 sekund po zahájení analýzy jsou naměřené koncentrace uhlíku a síry připraveny k exportu jako výpis nebo prostřednictvím LIMS.


ODPOROVÁ PEC

 

Metalco testing CS_d 2 

 

 

Krok 1: Zanesení vzorku do softwaru ELEMENTS

 

ID vzorku se zaznamená do softwaru a automaticky se přenese hmotnost (viz krok 2).

Metalco testing CS_d 3

 

 

 

Krok 2: Vážení a založení vzorku

 

Pro analýzu C/S v odporové peci jsou typické objemy vzorků od 50 mg do 500 mg. Vzorek je umístěn přímo na lodičku. Urychlovače obvykle nejsou potřeba.

Metalco testing CS_d 4

 

Krok 3: Analýza

 

Vzorek se umístí před pec a v softwaru je zahájeno měření. Zelená LED kontrolka signalizuje, kdy lze vzorek vložit do pece. Software ELEMENTS během spalování průběžně zaznamenává naměřené hodnoty.

Metalco testing CS_d 5

Krok 4: Výstup a export dat

 

Za 60–240 sekund po zahájení analýzy jsou naměřené koncentrace uhlíku a síry připraveny k exportu jako výpis nebo prostřednictvím LIMS.


KONFIGURACE

 

ELEMENTRAC CS-d je k dispozici jako jednoprvkový analyzátor pouze pro uhlík nebo síru nebo v konfiguraci pro měření uhlíku a síry současně. K tomuto účelu využívá až čtyři IR cely, které lze nastavit pro individuální požadavky. S prodlužováním délky kyvety se zvyšuje citlivost u nízkých koncentrací (např. 10 ppm). S kratšími celami je také možné měřit vzorky v rozsahu nízkých ppm, ale směrodatná odchylka naměřených hodnot je znatelně vyšší. Pro optimální měření nízkých i vysokých koncentrací se proto doporučuje použít na každý prvek dvě IR cely. Nejnovější technologie detektorů umožňuje pro uhlík a síru široký rozsah měření od úrovně ppm až do 100 %, a to jak v indukční, tak v odporové peci.  Zlaté kyvety, které jsou součástí standardního vybavení, navíc nabízejí větší spolehlivost analýzy prvků u vzorků obsahujících halogeny.

Speciál volitelné vybavení pro ELEMENTRAC CS-d představuje halogenový lapač, který spolehlivě podchytí i velmi vysoké koncentrace halogenů. Analyzátor uhlíku a síry lze také dodat ve speciální konfiguraci pro analýzu cementu. 

 

INFRAČERVENÉ CELY S FLEXIBILNÍM ROZSAHEM MĚŘENÍ

Metalco testing_CS_i_6

 

 

 


INTEGROVANÁ STANDARDNÍ ŘEŠENÍ

ELEMENTRAC CS-d nabízí v rámci standardního vybavení inteligentní řešení poskytující přesné a spolehlivé měření koncentrací uhlíku a síry i ve složitých vzorcích:

 

Metalco testing_CS_i_10

 

Inteligentní správa lancet

 

Vzhledem k vysokým teplotám v indukční peci (cca 2000 °C) a vysokému průtoku kyslíku (180 l/h) se všechny typy pevných vzorků kompletně rozloží, což umožňuje určit obsah C/S pomocí infračervených měřicích cel. Důkladné spalování zde zaručuje spolehlivé výsledky měření.

Protože práškové vzorky by mohly být z kelímku vyfouknuty, což by mohlo vést k dosažení výsledků pod skutečnou hodnotou, má přístroj CS-d inteligentní systém správy lancet a spalování, který zajistí dokonalé spálení bez ztráty vzorku.

Za tímto účelem se určený tok kyslíku může aplikovat prostřednictvím lancety nebo komory, které zabrání odfouknutí vzorku a umožní řízené spalování. Funkce nájezdu indukční pece umožňuje zajistit pozvolný proces spalování prostřednictvím postupného zvyšování výkonu.  

 

ELTRA ELEMETRAC CS_d c

 

Port na vzorky v odporové peci (omezení prázdných hodnot)

 

ELEMENTRAC CS-d poskytuje přesnou a spolehlivou analýzu vzorků s nízkým obsahem uhlíku v odporové peci. Díky optimalizované geometrii portu na vzorky se zmenšeným průměrem a kyslíkovým proplachováním na vstupu vzorků se prázdné hodnoty CO2 z atmosféry při vložení vzorku drasticky omezí, což umožňuje dosáhnout spolehlivých výsledků v rozsahu nízkých měření.

 


VOLITELNĚ

Kromě integrovaných řešení ELEMENTRAC CS-i jsou k dispozici další možnosti pro zvýšení efektivity a rozšíření rozsahu aplikace vaší elementární analýzy.

 

 

AUTOMATICKÝ PODAVAČ

 

Indukční pec přístroje ELEMENTRAC CS-i může být volitelně vybavena automatickým podavačem vzorků. Standardní modul nabízí 36 pozic kelímku, model XL dokonce 136 pozic. Jde o největší automatický podavač na trhu pro tento typ aplikace.

 

Metalco testing_CS_i_11

MODUL TIC

 

Uhlík lze určit jako celkové množství uhlíku („total carbon“, TC) nebo podle frakcí, tj. jako celkové množství organického uhlíku („total organic carbon“, TOC) nebo celkové množství anorganického uhlíku („total inorganic carbon“, TIC). V kombinaci s CS-i měří modul TIC značky ELTRA obsah TIC (např. ve vápně) okyselením produktu, jako je půda nebo stavební materiály.SOFTWARE ELEMENTS

Komplexní software ELEMENTS založený na systému Windows je nezbytnou součástí elementárních analyzátorů generace ELEMENTRAC.

 

alpha (1b)

Centrální okno (analýza a výsledky) je výchozím bodem, ze kterého jsou snadno dostupné všechny funkce potřebné pro každodenní činnosti. Odtud je možné seskupovat a exportovat analyzované vzorky nebo zapisovat a analyzovat nové vzorky. Uživatel může vyvolat různé podřízené funkce, jako je nastavení aplikace, kalibrace, diagnostika nebo stav analyzátoru.

 

Software ELEMENTS více >   

 


PŘÍKLADY POUŽITÍ:

slitiny, popel, karbidy, litina, cement, keramika, uhlí, koks, měď, sklo, sádra, železo, rostlinný materiál, vápenec, kovy, minerály, olej, rudy, žáruvzdorné materiály,guma, písek, zemina, ocel, titan, tabák, ...

 Metalco testing CS_d 6

pdf  Spalovací prvková analýza kovových prášků a kovových dílů vyrobených aditivní výrobou


POŽADOVANÝ SPOTŘEBNÍ MATERIÁL PRO CS-d


PARAMETRY:

 

Měřené prvky

uhlík, síra

Vzorky

organické, anorganické

Poloha pece

horizontální (odporová pec) a vertikální (indukční pec)

Nosič vzorků

keramické lodičky / kelímky

Oblast využití

zemědělství, chemie / plasty, uhlí / elektrárny, konstrukční materiály, strojírenství / elektronika, životní prostředí / recyklace, geologie / těžba, sklo / keramika, lékařství / léčiva, ocel / metalurgie

Pece

indukční pec, nad 2000 °C, odporová pec (keramická trubice), nastavitelná až na teplotu 1550 °C (s krokem 1 °C)

Detekční metoda

infračervená absorpce

Počet IR cel

1 - 4

Materiál IR cely

hliník nebo zlato

Typický čas analýzy

indukční pec 40 - 50 s; odporová pec 60 - 120 s

Požadované chemikálie

chloristan hořečnatý, platinizovaný oxid křemičitý (alternativně oxid měďnatý), hydroxid sodný

Požadovaný plyn

stlačený vzduch (4 - 6 bar / 60 - 90 psi), kyslík 99,5 % čistota (2 - 4 bar / 30 - 60 psi)

Napájení indukční pece

230V, 50/60 Hz, 16 A

Napájení odporové pece

230V, 50/60 Hz, 20 A

Rozměry (Š x V x H)

89 x 84 x 79 cm

Hmotnost

~ 200 kg

Požadované vybavení

PC, monitor, váhy (rozlišení 0,0001 g)

Volitelné příslušenství

autosampler pro 36 kelímků, předehřívací pec HTF-540, čištění nosného plynu


PRINCIP PŘÍSTROJE

 

Ovládání analyzátoru

ELEMENTRAC CS-d využívá dvě odlišné pece (odporovou a indukční), které spolu sdílí jeden detekční systém obsahující až 4 nezávislé IR cely. Anorganické vzorky jako ocel, litina nebo cement jsou obvykle analyzovány v indukční peci.
Vzorek je po vložení do keramického kelímku zaznamenán do softwaru ELEMENTS s názvem a navážkou. Následně je ke vzorku přidán akcelerátor, např. železo nebo wolfram. Keramický kelímek se vzorkem a akcelerátorem je umístěn na podstavec a měření je poté zahájeno pomocí softwaru. Všechny následující kroky analýzy jsou řízeny softwarem ELEMENTS; výsledky analýzy obsahu uhlíku a/nebo síry jsou zobrazeny přibližně po 50 sekundách. Výsledky mohou být exportovány také do systému pro správu laboratorních dat (LIMS).

Organické vzorky jsou obvykle analyzovány v odporové peci při definované teplotě až 1550 °C. Vzorky (např. uhlí) jsou navažovány v keramických lodičkách bez použití akcelerátoru. Hmotnost je přenesena pomocí připojených vah do počítače, v případě potřeby může být hmotnost zadána i manuálně. Vzorek je následně vložen na plošinku, která se nachází přímo před pecí, a analýza může začít. Zelené LED světlo se rozsvítí, když je analyzátor připraven k měření a keramická lodička se vzorkem může být vložena do vyhřáté pece za pomoci vkládací tyčinky. Typický čas analýzy je 60 - 180 sekund v závislosti na materiálu vzorku.

Měřící princip

Během spalování jsou uhlík a síra ve vzorku oxidovány na plynné molekuly CO2 a SO2 bez ohledu na to, která pec je analyzátorem CS-d použita. Uvolněné množství CO2 a SO2 je měřeno až ve 4 prvkově selektivních infračervených celách. Obvykle jsou pro měření jednoho plynu (CO2 nebo SO2) použity dvě odlišné infračervené cely, aby byly přesně a precizně analyzovány velmi nízké i velmi vysoké koncentrace jednotlivých prvků ve vzorku..

Při použití indukční pece analyzátoru CS-d jsou spaliny (CO2, stopové množství CO a SO2) nosným plynem nejprve vedeny skrz kovový filtr, aby byly odstraněny všechny pevné částice. Poté je v trubici naplněné chloristanem hořečnatým odstraněna veškerá voda. Vysušený plyn následně prochází až dvěma infračervenými celami pro analýzu síry (SO2). Následně je pomocí vyhřívaného katalyzátoru (obvykle platinizovaný oxid křemičitý) oxidován zbytkový oxid uhelnatý (CO) na oxid uhličitý (CO2) a oxid siřičitý (SO2) na oxid sírový (SO3). Plynný SO3 je absorbován pomocí celulózy a CO2 je analyzován až ve dvou prvkově selektivních infračervených celách. Nakonec jsou spaliny odvedeny pryč z přístroje pomocí nosného plynu a software ELEMENTS vyhodnotí celkovou koncentraci uhlíku a síry ve vzorku.

Zatímco indukční pec analyzátoru ELEMENTRAC CD-d je vhodná pro analýzu anorganických vzorků, například oceli, litiny nebo keramiky, odporová pec je používána pro spalování organických vzorků, například uhlí, koksu nebo zeminy. Při spálení vzorku uhlí při teplotách přibližně 1350 °C je ze vzorku uvolněn CO2 a SO2 a obvykle se netvoří žádný CO. Spaliny z odporové pece jsou nejprve vedeny keramickým filtrem, aby se odstranily pevné částice, a následně skleněnou trubicí s chloristanem hořečnatým pro odstranění vody.

Následně prochází spaliny stejnou cestou jako v případě použití indukční pece. Obvykle je během analýzy odporovou pecí katalytická pec vypnutá, protože se nevytváří praktický žádný CO, který by bylo potřeba pro přesnou analýzu oxidovat na CO2. Riziko nekompletní oxidace uhlíku za tvorby CO2 vzrůstá při nižších teplotách (~600 °C). V takových případech je pro přesné analýzy mít katalytickou pec zapnutou.


BROŽURY:

pdf Brožura ELTRA ELEMETRAC CS-d /CS-i (1.7 MB)

pdf Brožura ELTRA ELEMETRAC CS-d (851.7 kB) 


pdf OSTATNÍ BROŽURY KE STAŽENÍ...


APLIKAČNÍ ZPRÁVY:

pdf QUALITY CONTROL OF COAL: THE INFLUENCE OF SAMPLE PREPARATION ON ELEMENTAL ANALYSIS RESULTS (127.9 kB)

pdf FAST AND RELIABLE C AND S DETERMINATION WITH ELEMENTAL ANALYZERS - A USEFUL ADDITION TO XRF (370.2 kB)

pdf ELEMENTAL ANALYSIS OF METAL POWDERS AND METAL PARTS PRODUCED BY ADDITIVE MANUFACTURING (3.5 MB)

pdf EFFECTIVE QUALITY CONTROL OF STEEL AND IRON PRODUCTS WITH COMBUSTION ANALYSIS (607 kB)

pdf QUALITY CONTROL OF CEMENT (502.7 kB)

pdf MÖGLICHKEITEN DER NORMGERECHTEN ELEMENTANALYSE VON SILICIUMCARBID UND SILICIUMCARBID ENTHALTENDEN MISCHUNGEN MIT VERBRENNUNGSANA (651.5 kB)

pdf STANDARD-COMPLIANT ELEMENT ANALYSIS OF SILICON CARBIDE AND MIXTURES CONTAINING SILICON CARBIDE WITH COMBUSTION ANALYZERS (426.1 kB)


pdf OSTATNÍ APLIKAČNÍ ZPRÁVY KE STAŽENÍ...


VIDEA:

 

     

   

 OSTATNÍ VIDEA KE SHLÉDNUTÍ:

 

Hmotnost 0.1 kg
Číslo celního sazebníku
Země původu
Měřené prvky uhlík, síra
Vzorky organické, anorganické
Poloha pece horizontální (odporová pec) a vertikální (indukční pec)
Nosič vzorků keramické lodičky / kelímky
Oblast využití zemědělství, chemie / plasty, uhlí / elektrárny, konstrukční materiály, strojírenství / elektronika, životní prostředí / recyklace, geologie / těžba, sklo / keramika, lékařství / léčiva, ocel / metalurgie
Pece indukční pec, nad 2000 °C, odporová pec (keramická trubice), nastavitelná až na teplotu 1550 °C (s krokem 1 °C)
Detekční metoda infračervená absorpce
Počet IR cel 1 - 4
Materiál IR cely hliník nebo zlato
Typický čas analýzy indukční pec 40 - 50 s
Požadované chemikálie chloristan hořečnatý, platinizovaný oxid křemičitý (alternativně oxid měďnatý), hydroxid sodný
Požadovaný plyn stlačený vzduch (4 - 6 bar / 60 - 90 psi), kyslík 99,5 % čistota (2 - 4 bar / 30 - 60 psi)
Napájení indukční pece 230V, 50/60 Hz, 16 A
Napájení odporové pece 230V, 50/60 Hz, 20 A
Rozměry (Š x V x H) 89 x 84 x 79 cm
Hmotnost ~ 200 kg
Požadované vybavení PC, monitor, váhy (rozlišení 0,0001 g)
Volitelné příslušenství autosampler pro 36 kelímků, předehřívací pec HTF-540, čištění nosného plynu

ELTRA - CHEMICKÉ ANALYZÁTORY


Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: