SPALOVACÍ PRVKOVÝ ANALYZÁTOR ELEMETRAC CS-r

 

SPALOVACÍ PRVKOVÝ ANALYZÁTOR ELEMETRAC CS-r

 

Pro bezpečnou, přesnou a spolehlivou analýzu uhlíku (C) a síry (S) v převážně organických materiálech, jako jsou půdy, odpady, dřevo, ropa, uhlí a koks, nabízí ELTRA spalovací analyzátor ELEMENTRAC CS-r s IR detekcí.


CENY SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU SE VÁM ZOBRAZÍ PO REGISTRACI  

Dostupnost Dostupnost produktu na dotaz
Kód produktu ELTRA CS-R
Značka ELTRA - Elemental Analyzers
Kategorie CHS analyzátory
 

SPALOVACÍ PRVKOVÝ ANALYZÁTOR ELEMETRAC CS-r

 

 

BROŽURY, VIDEA

 

Pro bezpečnou, přesnou a spolehlivou analýzu uhlíku (C) a síry (S) v převážně organických materiálech, jako jsou půdy, odpady, dřevo, ropa, uhlí a koks, nabízí ELTRA spalovací analyzátor ELEMENTRAC CS-r s IR detekcí.

CS-r s až 4 infračervenými celami je určen pro měření uhlíku a síry ve velmi širokém rozsahu koncentrací. Využívá horizontální odporovou pec s keramickou trubicí, která pracuje v rozsahu od 600 °C do 1550 °C.

Analyzátor ELEMENTRAC CHS-r splňuje požadavky všech běžných norem ASTM, DIN, EN nebo ISO pro prvkovou (elementární) analýzu.


PŘÍKLADY POUŽITÍ:

biomasa, stavební materiály, uhlí/koks, paliva, ropa, rudy, rostlinné materiály, plasty, pryž, zemina, saze, tabák, odpad, ...


POPIS PŘÍSTROJE:

 

 

elementrac-cs-r a
 • rychlé, souběžné měření uhlíku, síry a vodíku
 • možná vysoká navážka vzorku
 • optimalizovaný vstup pro vzorky (nízký blank)
 • volitelná konfigurace každé IR cely
 • detekční trubice vyložena masivní zlatou vrstvou pro prodlouženou životnost při měření vzorků obsahujících halogeny nebo kyseliny
 • široký rozsah měření od 20 ppm do 100 %

 


Software ELEMENTS

 

 • rozsáhlé analytické a diagnostické nástroje (export dat a aplikací, vkládání komentářů a mnohem více)
 • editor reportů
 • systém pro správu laboratorních dat (LIMS)
 • jednobodová a vícebodová kalibrace

ROZSAH MĚŘENÍ

 

Rozsahy měření při hmotnosti vzorku 350 mg (alternativní konfigurace na vyžádání)

 

88200-3006
CS-r 2xC 0,004 – 100 % C  

 

88200-3008
CS-r 2xS 0,001 – 31,4 % S  

 

88200-3015
CS-r 1xC 0,03 – 100 % C  
+ 2xS 0,001 – 31,14 % S  

 

88200-3016
CS-r 2xC 0,004 – 100 % C  
+ 1xS 0,001 – 1,14 % S  

 

88200-3017
CS-r 2xC 0,004 -100 % C  
+ 2xS 0,001 – 31,4 % S

 

 


PROVOZ A PROCES ANALÝZY


Elementární analyzátor ELEMENTRAC CS-r stanovuje obsah uhlíku, síry a vodíku spalováním vzorku v proudu kyslíku a následným měřením spalin CO2, SO2 a H2O v selektivních infračervených detekčních celách. Vysoká hmotnost vzorku (až 500 mg) zajišťuje vynikající reprodukovatelnost výsledků měření, a to i u heterogenních vzorků.

Vysoké teploty spalování (až 1550 st. C) a elektronické monitorování průtoku kyslíku umožňují kompletní oxidaci vzorku a pomáhají vyhnout se příliš nízkým výsledkům i u náročných materiálů, jako je cement. Bez ohledu na zvolenou konfiguraci (uhlík – síra - uhlík a síra) je obsluha u všech verzí analyzátorů shodná.


 

Metalco testing CS_d 2 

 

 

Krok 1: Zanesení vzorku do softwaru ELEMENTS

 

ID vzorku se zaznamená do softwaru a automaticky se přenese hmotnost (viz krok 2).

Metalco testing CS_d 3

 

 

 

Krok 2: Vážení a založení vzorku

 

Typické navážky pro analýzu uhlíku a síry jsou 50 až 500 mg. Vzorek je dávkován do keramické nebo Inconel lodičky a dále je analyzován bez přidání akcelerátoru.

pic-800x800-analysis

 

Krok 3: Analýza

 

Vzorek v lodičce se umístí před vstup do pece a v softwaru se spustí měření. Následně se otevře uzávěr a materiál lze zavést do vyhřáté pece. Software ELEMENTS přitom průběžně zaznamenává naměřené hodnoty během spalování. Uzavření pece během měření je volitelné a může zlepšit reprodukovatelnost.

Metalco testing CS_d 5

Krok 4: Výstup a export dat

 

Po 60 až 240 vteřinách po zahájení analýzy jsou naměřené koncentrace uhlíku a síry k dispozici pro export, a to jako report nebo prostřednictvím LIMS. V závislosti na zvolené konfiguraci jsou pro jednotlivý vzorek k dispozici hodnoty uhlíku a síry.


INTEGROVANÁ STANDARDNÍ ŘEŠENÍ

 

Analyzátor ELEMENTRAC CS-r přichází s různými řešeními pro spolehlivou a přesnou analýzu uhlíku a síry.

 

llproductscsranhydroushl

 

Dvě trubice s AnhydronemPro spolehlivou analýzu uhlíku a síry musí být spaliny před detekcí zbaveny vodní páry. Elementární analyzátor CHS-r je vybaven dvěma sušicími kolonami plněnými chloristanem hořečnatým, které spolehlivě zabraňují absorpčním efektům u velkých objemů vzorků. V případě TOC analýzy lze jednu trubici použít také jako halogenový lapač ke spolehlivé absorpci zbytků kyselin a halogenů.

 

llproductscsrsampleporthl

Optimalizovaný vstup pro nízký blank

 

Díky optimalizované geometrii vstupu pro vzorek do odporové pece se sníženým průměrem a také proplachování kyslíkem na vstupu vzorku, je blank hodnota CO2 atmosféry při zavádění vzorku výrazně snížena, což umožňuje spolehlivou analýzu uhlíku v nízkém rozsahu měření.

Analyzátory řady ELEMENTRAC CS-r a CHS-r tak zajišťují bezproblémovou, bezpečnou a přesnou elementární analýzu vzorků i s nízkým obsahem uhlíku v odporové peci.

 


VOLITELNĚ

 

llproductscsrredundanthl

 

Sekundární pec (koncept dvou pecí ELTRA)

 

Elementární analyzátor CHS-r lze připojit v libovolné konfiguraci k přídavné peci bez detektorů. Tento princip, známý z ELEMENTRAC CS-d, umožňuje rychlou frakcionovanou analýzu aplikací různých teplot a měření velkého množství vzorků.

 

llproductscsrmonitorhl

 

Držák monitoru

 

Pro maximální využití laboratorního prostoru nabízí analyzátor ELEMENTRAC CHS-r různé provozní možnosti:

 • externí monitor a klávesnice
 • držák monitoru, bezdrátová klávesnice
 • ovládání přes dotykovou obrazovku
llproductscsrmonitorhl (1)

TIC MODULE

 

V závislosti na vzorku může být uhlík přítomen také ve dvou různých frakcích TOC (Total Organic Carbon) nebo TIC (Total Anorganic Carbon). Elementární analyzátor CHS-r lze kombinovat s modulem TIC společnosti ELTRA pro stanovení obsahu TIC prostřednictvím okyselení. Tato kombinace umožňuje spolehlivou, přímou analýzu TIC v půdách, stavebních materiálech a dalších produktech v souladu s DIN EN 15936.


SOFTWARE ELEMENTS

Komplexní software ELEMENTS založený na systému Windows je nezbytnou součástí elementárních analyzátorů generace ELEMENTRAC.

 

alpha (1b)

Centrální okno (analýza a výsledky) je výchozím bodem, ze kterého jsou snadno dostupné všechny funkce potřebné pro každodenní činnosti. Odtud je možné seskupovat a exportovat analyzované vzorky nebo zapisovat a analyzovat nové vzorky. Uživatel může vyvolat různé podřízené funkce, jako je nastavení aplikace, kalibrace, diagnostika nebo stav analyzátoru.

 

Software ELEMENTS více >   

 


PŘÍKLADY POUŽITÍ:

 

biomasa, stavební materiály, uhlí/koks, paliva, ropa, rudy, rostlinné materiály, plasty, pryž, zemina, saze, tabák, odpad, ...

 

 elementrac-cs-r b


POŽADOVANÝ SPOTŘEBNÍ MATERIÁL PRO CS-r


PARAMETRY:

 

Měřené prvky

uhlík, síra

Vzorky

organické

Poloha pece

horizontální (odporová pec)

Nosič vzorků

keramické lodičky

Oblast využití

zemědělství, biologie, chemie / plasty, uhlí / elektrárna, stavební materiály, životní prostředí / recyklace, medicína / farmacie

Pece

odporová pec (keramická trubka), nastavitelná až do 1550 °C (kroky po 1 °C)

Detekční metoda

infračervená absorpce

Počet IR cel

1 - 4

Materiál IR cely

zlato

Typický čas analýzy

60 - 180 s

Požadované chemikálie

chloristan hořečnatý, hydroxid sodný

Požadovaný plyn

kyslík o čistotě 99,5 % (2–4 bary / 30–60 psi)

Napájení odporové pece

230 V, 50/60 H, max. topný proud 20A

Rozměry (Š x V x H)

58 x 52 x 75 cm

Hmotnost

~ 77 kg

Požadované vybavení

PC, monitor, váhy (rozlišení 0,0001g)

Volitelné příslušenství

Modul TIC


PRINCIP ANALYZÁTORU UHLÍK/SÍRA

 

Provoz


V elementárním analyzátoru CHS-r je vzorek spálen v kyslíkové atmosféře při teplotách do 1550 °C. Teplotu pece lze libovolně volit v krocích po 1 °C. Spaliny (CO2, H2O, SO2) vycházející z pece procházejí nejprve prachovým filtrem dále do do vyhřívané infračervené cely H2O. Poté, co je vodní pára chemicky absorbována, je v přídavných infračervených celách detekován vysušený plyn COa SO2. V závislosti na konfiguraci je možné kombinovat až tři infračervené cely s různou citlivostí.


BROŽURY:

pdf Brožura ELTRA ELEMETRAC CHS-r (1.5 MB)

pdf Brožura ELTRA ŘEŠENÍ PRO UHELNÝ PRŮMYSL (1.6 MB)


pdf OSTATNÍ BROŽURY KE STAŽENÍ...


VIDEA:

 

     

   

 OSTATNÍ VIDEA KE SHLÉDNUTÍ:

 

 

Hmotnost 70 kg
Číslo celního sazebníku
Země původu
Měřené prvky uhlík, síra
Vzorky organické
Poloha pece horizontální (odporová pec)
Nosič vzorků keramické lodičky
Oblast využití zemědělství, biologie, chemie / plasty, uhlí / elektrárna, stavební materiály, životní prostředí / recyklace, medicína / farmacie
Pece odporová pec (keramická trubka), nastavitelná až do 1550 °C (kroky po 1 °C)
Detekční metoda infračervená absorpce
Počet IR cel 1 - 4
Materiál IR cely zlato
Typický čas analýzy 60 - 180 s
Požadované chemikálie chloristan hořečnatý, hydroxid sodný
Požadovaný plyn kyslík o čistotě 99,5 % (2–4 bary / 30–60 psi)
Napájení odporové pece 230 V, 50/60 H, max. topný proud 20A
Rozměry (Š x V x H) 58 x 52 x 75 cm
Hmotnost ~ 77 kg
Požadované vybavení PC, monitor, váhy(rozlišení 0,0001g)
Volitelné příslušenství Modul TIC

ELTRA - CHEMICKÉ ANALYZÁTORY


Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: