Certifikáty

qatm mini (do 2019 ATM  , QNESS )   ELTRA     CG    LOGO wieser DHS     VERDER  


METALCO TESTING:


pdf  2022-QATM-Exclusive-new_Metalco

pdf  2022-Eltra-Exclusive-Metalco Testing

pdf  2022-CG-Exclusive-Metalco Testing

 

EKO 2022 certifikáty    

 

2021 ( Metalco Testing, EKO)    2020 ( Metalco Testing, EKO)   2019 ( Metalco Testing, EKO)   2018 / 2017


qatm mini

 

pdf  QATM iso_9001_certificate_atm_en

pdf  QATM iso_9001_certificate_qatm_austria_en

pdf  QATM iso_9001_certificate_qatm_austria__iqnet_en

pdf  QATM EU_RoHS_Declaration_of_Conformity__DE_EN

 


ELTRA

 

pdf  ELTRA iso_9001_certificate_eltra_en

pdf  ELTRA Certifikát chemické analýzy 269-1 

pdf  ELTRA Certifikát chemické analýzy 194-2

 


CG

 

pdf  CARBOLITE GERO declaration_of_conformity

pdf  CARBOLITE GERO iso_9001_2008_carbolite_engineering_services 

pdf  CARBOLITE GERO iso_9001_2008_certificate_cgh_hope_en

pdf  CARBOLITE GERO iso_9001_2020_certificate_neuhausen_en

pdf  CARBOLITE GERO weee_statement

 


LOGO wieser

pdf  WIESER  Powertrain Folder 04 EN

 


DHS

 

 pdf  DHS Certificate_ISO_9001_2015 


VERDER

 

 pdf  VERDER iso_9001_certificate_verder_scientific_en


EKO Certifikáty


pdf  Asecol SK - potvrzení o splnění povinnosti
     Zmluva o plnení vyhradených povinností výrobcu obalov a neobalových výrobkov

pdf  EKO-KOM - Osvědčení o množství obalů - F00190434_2021

 


METALCO TESTING 2022


pdf  2022-QATM-Exclusive-new_Metalco

pdf  2022-Eltra-Exclusive-Metalco Testing

pdf  2022-CG-Exclusive-Metalco Testing s.r.o.

 

 

 


METALCO TESTING 2021


pdf  2021-QATM-Exclusive_Metalco

pdf  2021-Eltra-Exclusive_Metalco

pdf  2021-CARBOLITE GERO-Exclusive_Metalco

pdf  Asekol CZ - Osvědčení o zapojení do systému 2021

pdf  Asekol SK - Osvědčení o členství v organizaci zodpovědnosti výrobců 2021

pdf  Asekol SK - Certificate_SK-019088_2021

pdf  EKO-KOM - Osvědčení o množství obalů- F00190434_2020

pdf  ENVIPAK - Certifikát 

 


METALCO TESTING 2020

 

pdf 2020-ATM-Exclusive_Metalco

pdf 2020-CG-Exclusive_Metalco

pdf 2020-Eltra-Exclusive_Metalco

pdf 2020-QATM-Mammelzen_Exclusive_Metalco

pdf  Asekol _2020

pdf  Asekol SK_2020

 


METALCO TESTING 2019

 

pdf  2019-ATM-Exclusive_Metalco

pdf  2019-CG-Exclusive_Metalco

pdf  2019-Eltra-Exclusive_Metalco - for all activities

pdf  2019-Eltra-Exclusive_Metalco

pdf   Asekol CZ

pdf   Asekol Sk

pdf   EKO-KOM

pdf   EnvipakMETALCO TESTING 2018/ 2017

 

pdf  2018-Eltra-Exclusive_Metalco

pdf  2017-ATM-Exclusive_Metalco

pdf  2017-Eltra-Exclusive_Metalco CZ+SK

pdf  2017-Eltra-Exclusive_Metalco CZ