KVALITA 2019 - PODROBNÝ PROGRAM

   PŘEJDĚTE NA:        ZPĚT NA POZVÁNKU       PREZENTOVANÉ PŘÍSTROJE 

   STÁHNOUT:            FORMULÁŘ K PŘÍPRAVĚ VZORKU   REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ  


Metalografický seminář KVALITA 2019 – Analýza materiálů a „Čtvrtá průmyslová revoluce“

Program semináře

 

8:30 – 8:45         Prezentace účastníků

9:00 – 9:15         Uvítání – představení portfolia Metalco Testing s.r.o.

Ing. David Černický, Metalco Testing s.r.o.

9:15 – 9:35         Možnosti úplné automatizace přípravy metalografických vzorků pro malé i velké laboratoře.

Ing. David Černický, Metalco Testing s.r.o.

9:35 – 9:55          Inovace v oblasti automatizace a zvýšení přesnosti měření tvrdosti materiálů.

Ing. Petr Čvanda, Metalco Testing s.r.o.

9:55 – 10:15       Dopad vedení plynu ve zdokonalené sintrovací MIM peci: simulace CFD a počáteční experimentální výsledky.

Tobias Lehmann, Carbolite GmbH.

10:15 – 10:40     Příprava extrémně komplikovaných vzorků, kde na každém 1μm záleží.

Aplikace: elektro a mikroelektronika, kompozity, plasty, guma, sklo, keramika, mineralogie, histopatologie, implantáty, kardiochirurgie a jiné. 

i.A. Adrian Beuthner, EXAKT Advanced Technologies GmbH

10:40 – 11:40    Přestávka na kávu, prohlídka a testování vystavených přístrojů a spotřebních materiálů.

11:40 – 12:00    Výběr vhodného zařízení dle materiálu pro elementární spalovací chemickou analýzu.

Ing. Luděk Bech, Metalco Testing s.r.o.

12:00 – 12:20    Problematika přesnosti měření a spolehlivé kalibrace tvrdoměrů, „Kalibrační manager“,

kvalita kalibračních destiček, softwarová konektivita.

Ing. Petr Čvanda, Metalco Testing s.r.o.

12:20 – 12:40    Nové trendy v mikroskopii

Ing. Karel Dám, Ph.D., Olympus s.r.o. 

12:40 – 13:40    Přestávka na oběd

13:40 – 14:00    Austinometr – Zařízení umožňující rychlé (cca 15 min) a nedestruktivní stanovení (možnost měření velkých konstrukcí

na místě a bez odběru vzorků) austenitu v širokém procentuálním rozsahu, a to včetně zbytkového (pod 5%).

                              vynálezce Doc. RNDr. Jiří Pechoušek, Ph.D., zástupce VTP UP Dr. Ing. Petr Kubečka

14:00 – 14:20    Ergonomie a pracovní prostředí laboratoře.

Ing. Luděk Bech, Metalco Testing s.r.o.

14:20 – 14:35    Nejčastější chyby při přípravě metalografických výbrusů.

Ing. David Černický, Metalco Testing s.r.o.

14:35 – 14:45    Vyhlášení soutěže – nejstarší exponát

Ing. David Černický, Metalco Testing s.r.o.

14:45 – 16:30    Praktická část

prezentace přístrojů, praktické zkoušky, měření tvrdosti na vzorcích zákazníků, konzultace otázek zákazníků.

 


PREZENTOVANÉ PŘÍSTROJE 

Metalografická pila Brillant 250.3

 

BRILLANT 220

 

ELEMENTRAC CSia

 

carbolite hrf 7_22

 

EXAKT 300CP

 

exakt 311

 

EXAKT 400CSa

 

KRISTALL 680

 

OPAL X PRESS

 

 q30a

 

 

Q150Ra

 

q250 cs

 

SAPHIR VIBROa

 

msv nitra 2018 saphir 550

 

saphir 250 m1

 

TOPAS ECO a

 

TOPAS M a

 

saphir 250 a1 c

 

SAPHIR X-XCHANGE

 

AUSTINOMETR

 

OLYMPUS A

LABORATORNÍ NÁBYTEK

 ZPĚT NA POZVÁNKU