Měření tvrdosti v kostce - metoda Rockwell

Měření tvrdosti v kostce - metoda Rockwell

 

Vážení zákazníci,

někteří z Vás jste se již přesvědčili, že spolu s profesionální technikou a produkty pro testování materiálů nabízíme i školení, a pravidelné vydáváme odborné články "V kostce na téma testování materiálů"

Tento článek je pokračováním cyklu Měření tvrdosti v Kostce. První článek byl zaměřen na metodu Vickers. 

Nyní se zaměříme na metodu Rockwell, kde shrneme zajímavosti a důležité předpisy.


 Měření tvrdosti v kostce - metoda Rockwell


Měření tvrdosti v kostce - metoda Rockwell 12

Měření tvrdosti podle Rockwella má oproti metodám Brinell, Vickers a Knoop zcela rozdílné vyhodnocení tvrdosti. Zatímco metody Brinell, Vickers a Knoop jsou vyhodnoceny opticky, tak metoda Rockwell se vyhodnocuje zcela rozlišně, a to z hloubky vtisku. 

 

Obecný úvod k měření tvrdosti ....

více zde >>


K tomu, aby bylo možné tvrdost metodou Rockwell vyhodnotit, musí být tvrdoměr vybaven přesným odměřováním hloubky. Tyto tvrdoměry se tedy označují jako tvrdoměr Rockwell, případně jako univerzální tvrdoměry.

Naše tvrdoměry QATM používají jeden z nejkvalitnějších systémů pro měření hloubky vtisku HEIDENHAIN. Navíc odměřování hloubky je přímo na ose vnikacího tělesa, takže nevznikají další chyby a odchylky jako u levnějších konkurenčních tvrdoměrů, které mají odměřování přes různé mechanismy a páky.

více zde >>


 Princip metody Rockwell


Měření tvrdosti v kostce - metoda Rockwell 3

Vnikací těleso, které má určitý tvar (kužel nebo kulička různých průměrů), se vtlačuje do povrchu měřeného vzorku dvěma zatíženími dle definovaných podmínek.

více zde >>


Výpočet tvrdosti podle Rockwella


Měření tvrdosti v kostce - metoda Rockwell 5

Obecný vzorec: 

 

tvrdost podle Rockwella vzorec Rockwell

   

Nkonstanta celkového rozsahu  vzorec Rockwell a

skonstanta stupnice

hrozdíl hloubek – hl. po odlehčení – hl. po předběžném zatížení

 

Tvrdost dle Rockwella se tedy pro různé metody vypočítá: 

více zde >>

 

Stupnice běžné tvrdosti a stupnice povrchové tvrdosti podle Rockwella:

více zde >>


Měření tvrdosti v kostce - metoda Rockwell 4


V naší nabídce máme k dispozici velký sortiment vnikacích těles ne jen pro metodu Rockwell, ale i pro Brinell, Vickers a Knoop. Všechna vnikací tělesa mají certifikaci dle DAkkS / ASTM


Zkušební doby zatížení:

Jednotlivá zatížení je také nutné nechat působit v časech minimálně uváděných normou.

Předběžné zatížení F0 – doba aplikace předběžného zatížení nemá překročit 2 s. Výdrž na předběžném zatížení by pak měla být v rozsahu 1 - 4 s 

Přídavné zatížení F1 na celkové zatížení F – mělo by být aplikováno do 8 s, přičemž nejkratší doba aplikace je 1s. U metod HRN a HRTW se aplikuje do 4 s. Výdrž by pak měla být v rozsahu 2-6 s.

Odlehčení na hodnotu F0 – po odlehčení přídavného zatížení F1 se musí do 1-5 s odečíst změřená hloubka vtisku.


Vyhodnocení tvrdosti


 

 Měření tvrdosti v kostce - metoda Rockwell 6

U starších a levnějších typů tvrdoměru se tvrdost metody Rockwell vyhodnocuje z analogového hloubkoměru, kde se na „budíku“ odečte hloubka vtisku a z toho se následně vypočítá příslušná tvrdost dle Rockwella.

Tento proces může být místem pro tvorbu chyb při měření tvrdosti, proto moderní tvrdoměry mají proces odečtu hloubky vtisku a výpočet tvrdosti zcela automatizován 

 

více zde >>

 

Zápis hodnoty tvrdosti

Hodnota tvrdosti Rockwell se zapisuje v tomto tvaru:

60 HR 30T W

 

60 – je hodnota tvrdosti

HR – zkratka tvrdosti

30T – značka stupnice tvrdosti (viz předchozí tabulky)

W – označení typu použití kuličky (kompozit karbidu Wolframu)


Měření tvrdosti v kostce - metoda Rockwell 7


Měřený vzorek a jeho příprava


Pro měření tvrdosti metodou Rockwell je nutné vybírat či definovat vždy takový vzorek, který je vůbec možné měřit touto metodou a splňuje podmínky uvedeny níže. 


 Měření tvrdosti v kostce - metoda Rockwell 8

Požadavky na vzorky

 

 

více zde >>


Měření tvrdosti v kostce - metoda Rockwell 10

 

Upínací doraz 

 

Tvrdoměry QATM jsou vybaveny upínacím dorazem, kterým je možné vzorek pevně upnout, případně lze takto měřit i dlouhé tyče

 

více zde >>


Minimální tloušťku měřeného vzorku nebo vrstvy lze vypočítat nebo jednodušeji odečíst z grafu, viz norma o měření tvrdosti podle Rockwella - ČSN EN ISO 6508-1 - PŘÍLOHA B


Měření tvrdosti v kostce - metoda Rockwell 11 


Kalibrace tvrdoměrů

 

Tímto bodem se zabývá celá část normy ČSN EN ISO 6508-2 - část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů a vnikacích těles.


 24212-1_tvrdomerna-desticka-brinell-hbw10-1000--al-150x100x16-mm

Vnikací tělesa se doporučují kalibrovat
nebo vyměnit jednou za dva roky.

 

 

Kalibraci lze ale rozdělit do dvou kategorií:

 

  • Přímá kalibrace a ověřování 
  • Nepřímá kalibrace a ověření 

 

více zde >>


Zajímavosti a informace uvedené v tomto článku jsou čerpány ze zkušeností, z praxe a samozřejmě i z Českých technických norem.


Zdroje:

ČSN EN ISO 6508-1 - část 1: Zkušební metoda

ČSN EN ISO 6508-2 - část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů a vnikacích těles

ČSN EN ISO 6507-3 - část 3: Kalibrace referenčních destiček

 

Tento článek pro vás připravil náš zkušený kolega Ing. Petr Čvanda, kterého můžete kontaktovat v případě problémů, dotazů apod. na e-mail petr.cvanda@metalco.cz

 


ODBORNÉ ČLÁNKY
Články z Vašeho oboru

PŘIHLAŠTE SE K ODBĚRU NOVINEK
 Články z Vašeho oboru 2a

 

Sdílejte s námi důležité informace
z Vašeho oboru!

 

Publikujeme odborné články, informujeme o důležitých akcích, možných školeních a novinkách ve Vašem oboru.

Pokud máte zájem dostávat informace o novinkách, důležitých událostech a akcích z oboru, prosím přihlašte se k odběru newsletterů

 

Zajímavosti a informace uvedené v článcích jsou čerpány ze zkušeností, z praxe a samozřejmě i z Českých technických norem.

Počítáme s tím, že v případě nějakých odborných problémů nás můžete kdykoliv kontaktovat na info@metalco.cz