• 1 z 20
 

SPALOVACÍ PRVKOVÝ ANALYZÁTOR ELEMETRAC CS-d

 

SPALOVACÍ PRVKOVÝ ANALYZÁTOR ELEMETRAC CS-d

 

ELTRA ELEMETRAC CS-d je jediný analyzátor na trhu pro stanovení uhlíku a síry v organických i anorganických vzorcích. Pro tento účel je ELEMETRAC CS-d vybaven indukční i odporovou pecí (ELTRA technologie duální pece - EDF), díky čemuž pokrývá celý rozsah analýz uhlíku a síry.


CENY SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU SE VÁM ZOBRAZÍ PO REGISTRACI  

Dostupnost Cena dle konfigurace na dotaz
Kód produktu ELTRA CS-D
Značka ELTRA - Elemental Analyzers
Webová stránka značky eltra.com/eltra-elemental...
Kategorie Spalovací prvková analýza
 

SPALOVACÍ PRVKOVÝ ANALYZÁTOR ELEMETRAC CS-d

 

 

BROŽURY, VIDEA

 

ELTRA ELEMETRAC CS-d je jediný analyzátor na trhu pro stanovení uhlíku a síry v organických i anorganických vzorcích. Pro tento účel je ELEMETRAC CS-d vybaven indukční i odporovou pecí (ELTRA technologie duální pece - EDF), díky čemuž pokrývá celý rozsah analýz uhlíku a síry.

ELEMENTRAC CS-d je dodávám s rozsáhlým a snadno ovladatelným softwarem ELEMENTS, který obsahuje statistiky měření, seskupování, reporty dat, diagnostické nástroje a mnoho dalších funkcí.


PŘÍKLADY POUŽITÍ:

slitiny, popel, karbidy, litina, cement, keramika, uhlí, koks, měď, sklo, sádra, železo, rostlinný materiál, vápenec, kovy, minerály, olej, rudy, žáruvzdorné materiály,guma, písek, zemina, ocel, titan, tabák, ...


POPIS PŘÍSTROJE:

Obecné:

 • úplná flexibilita k analyzovaným vzorkům díky kombinaci indukční a odporové pece: ELTRA technologie duální pece (EDF)
 • rychlá, precizní, přesná a spolehlivá analýza uhlíku a síry v anorganických a organických vzorcích
 • až 4 nezávislé infračervené cely s flexibilními měřicími rozsahy
 • zlatá IR cela zvyšuje životnost při analýzách vzorků obsahujících halogeny nebo kyseliny
 • simultánní stanovení uhlíku a síry s minimálními požadavky na přípravu vzorku
 • minimální údržba
 • robustní design umožňuje použití při kontrole výroby i v laboratořích

Indukční pec:

 • nastavitelný výkon indukční pece (0 - 100 %) pro optimalizaci spalování všech typů anorganických vzorků (maximální teplota více než 2000 °C)
 • precizní analýza uhlíku a síry v anorganických vzorcích díky inteligentnímu dodávání kyslíku během indukčního spalování
 • volitelný automatický systém vakuového čištění, který zajišťuje vyšší preciznost měření
 • vyhřívaný a snadno dostupný prachový filtr umožňuje přesnější stanovení síry
 • optimalizovaný katalytický reaktor dovoluje přesnější stanovení uhlíku

Odporová pec:

 • teplota odporové pece může být nastavena od 600 do 1550 °C s krokem 1 °C
 • speciální systém pro vkládání vzorku umožňuje spolehlivou analýzu i nízkých koncentrací uhlíku ve vzorku
 • velký odkládací prostor pro vzorky

Software ELEMENTS

 • rozsáhlé analytické a diagnostické nástroje (export dat a aplikací, vkládání komentářů a mnohem více)
 • editor reportů
 • systém pro správu laboratorních dat (LIMS)
 • jednobodová a vícebodová kalibrace

PARAMETRY:

Měřené prvky

uhlík, síra

Vzorky

organické, anorganické

Poloha pece

horizontální (odporová pec) a vertikální (indukční pec)

Nosič vzorků

keramické lodičky / kelímky

Oblast využití

zemědělství, chemie / plasty, uhlí / elektrárny, konstrukční materiály, strojírenství / elektronika, životní prostředí / recyklace, geologie / těžba, sklo / keramika, lékařství / léčiva, ocel / metalurgie

Pece

indukční pec, nad 2000 °C, odporová pec (keramická trubice), nastavitelná až na teplotu 1550 °C (s krokem 1 °C)

Detekční metoda

infračervená absorpce

Počet IR cel

1 - 4

Materiál IR cely

hliník nebo zlato

Typický čas analýzy

indukční pec 40 - 50 s; odporová pec 60 - 120 s

Požadované chemikálie

chloristan hořečnatý, platinizovaný oxid křemičitý (alternativně oxid měďnatý), hydroxid sodný

Požadovaný plyn

stlačený vzduch (4 - 6 bar / 60 - 90 psi), kyslík 99,5 % čistota (2 - 4 bar / 30 - 60 psi)

Napájení indukční pece

230V, 50/60 Hz, 16 A

Napájení odporové pece

230V, 50/60 Hz, 20 A

Rozměry (Š x V x H)

89 x 84 x 79 cm

Hmotnost

~ 200 kg

Požadované vybavení

PC, monitor, váhy (rozlišení 0,0001 g)

Volitelné příslušenství

autosampler pro 36 kelímků, předehřívací pec HTF-540, čištění nosného plynu


PRINCIP PŘÍSTROJE

Ovládání analyzátoru

ELEMENTRAC CS-d využívá dvě odlišné pece (odporovou a indukční), které spolu sdílí jeden detekční systém obsahující až 4 nezávislé IR cely. Anorganické vzorky jako ocel, litina nebo cement jsou obvykle analyzovány v indukční peci.
Vzorek je po vložení do keramického kelímku zaznamenán do softwaru ELEMENTS s názvem a navážkou. Následně je ke vzorku přidán akcelerátor, např. železo nebo wolfram. Keramický kelímek se vzorkem a akcelerátorem je umístěn na podstavec a měření je poté zahájeno pomocí softwaru. Všechny následující kroky analýzy jsou řízeny softwarem ELEMENTS; výsledky analýzy obsahu uhlíku a/nebo síry jsou zobrazeny přibližně po 50 sekundách. Výsledky mohou být exportovány také do systému pro správu laboratorních dat (LIMS).

Organické vzorky jsou obvykle analyzovány v odporové peci při definované teplotě až 1550 °C. Vzorky (např. uhlí) jsou navažovány v keramických lodičkách bez použití akcelerátoru. Hmotnost je přenesena pomocí připojených vah do počítače, v případě potřeby může být hmotnost zadána i manuálně. Vzorek je následně vložen na plošinku, která se nachází přímo před pecí, a analýza může začít. Zelené LED světlo se rozsvítí, když je analyzátor připraven k měření a keramická lodička se vzorkem může být vložena do vyhřáté pece za pomoci vkládací tyčinky. Typický čas analýzy je 60 - 180 sekund v závislosti na materiálu vzorku.

Měřící princip

Během spalování jsou uhlík a síra ve vzorku oxidovány na plynné molekuly CO2 a SO2 bez ohledu na to, která pec je analyzátorem CS-d použita. Uvolněné množství CO2 a SO2 je měřeno až ve 4 prvkově selektivních infračervených celách. Obvykle jsou pro měření jednoho plynu (CO2 nebo SO2) použity dvě odlišné infračervené cely, aby byly přesně a precizně analyzovány velmi nízké i velmi vysoké koncentrace jednotlivých prvků ve vzorku..

Při použití indukční pece analyzátoru CS-d jsou spaliny (CO2, stopové množství CO a SO2) nosným plynem nejprve vedeny skrz kovový filtr, aby byly odstraněny všechny pevné částice. Poté je v trubici naplněné chloristanem hořečnatým odstraněna veškerá voda. Vysušený plyn následně prochází až dvěma infračervenými celami pro analýzu síry (SO2). Následně je pomocí vyhřívaného katalyzátoru (obvykle platinizovaný oxid křemičitý) oxidován zbytkový oxid uhelnatý (CO) na oxid uhličitý (CO2) a oxid siřičitý (SO2) na oxid sírový (SO3). Plynný SO3 je absorbován pomocí celulózy a CO2 je analyzován až ve dvou prvkově selektivních infračervených celách. Nakonec jsou spaliny odvedeny pryč z přístroje pomocí nosného plynu a software ELEMENTS vyhodnotí celkovou koncentraci uhlíku a síry ve vzorku.

Zatímco indukční pec analyzátoru ELEMENTRAC CD-d je vhodná pro analýzu anorganických vzorků, například oceli, litiny nebo keramiky, odporová pec je používána pro spalování organických vzorků, například uhlí, koksu nebo zeminy. Při spálení vzorku uhlí při teplotách přibližně 1350 °C je ze vzorku uvolněn CO2 a SO2 a obvykle se netvoří žádný CO. Spaliny z odporové pece jsou nejprve vedeny keramickým filtrem, aby se odstranily pevné částice, a následně skleněnou trubicí s chloristanem hořečnatým pro odstranění vody.

Následně prochází spaliny stejnou cestou jako v případě použití indukční pece. Obvykle je během analýzy odporovou pecí katalytická pec vypnutá, protože se nevytváří praktický žádný CO, který by bylo potřeba pro přesnou analýzu oxidovat na CO2. Riziko nekompletní oxidace uhlíku za tvorby CO2 vzrůstá při nižších teplotách (~600 °C). V takových případech je pro přesné analýzy mít katalytickou pec zapnutou.


ROZSAHY MĚŘENÍ

Rozsahy měření uhlíku a síry při použití různých kombinací detektorů jsou uvedeny v následující tabulce.

Rozsah měření je uveden při hmotnosti vzorku 1000 mg pro indukční pec a 350 mg pro odporovou pec.. Při nižší navážce lze měřit i vzorky s vyšším obsahem uhlíku nebo síry.

 

Označení analyzátoru

 

 Detektory

 Indukční pec

 Odporová pec

Rozsah měření uhlíku

Rozsah měření síry

Rozsah měření uhlíku

Rozsah měření síry

 88200-1111

 2xC 

 0.00012 - 7% C    0.004 - 62.8% C  

 88200-1112

 2xS 

   0.00006 - 3% S    0.00063 - 31.4% S

 88200-1133

 2xC  + 2xS   0.00012 - 7% C  0.00006 - 3% S  0.004 - 62.8% C  0.00063 - 31.4% S

 

Další kombinace rozsahu měření na dotaz zde

 


BROŽURY:

pdf Brožura ELTRA ELEMETRAC CS-d (851.7 kB) 


pdf OSTATNÍ BROŽURY KE STAŽENÍ...


VIDEA:

OSTATNÍ VIDEA KE SHLÉDNUTÍ.....

Číslo celního sazebníku
Země původu
Měřené prvky uhlík, síra
Vzorky organické, anorganické
Poloha pece horizontální (odporová pec) a vertikální (indukční pec)
Nosič vzorků keramické lodičky / kelímky
Oblast využití zemědělství, chemie / plasty, uhlí / elektrárny, konstrukční materiály, strojírenství / elektronika, životní prostředí / recyklace, geologie / těžba, sklo / keramika, lékařství / léčiva, ocel / metalurgie
Pece indukční pec, nad 2000 °C, odporová pec (keramická trubice), nastavitelná až na teplotu 1550 °C (s krokem 1 °C)
Detekční metoda infračervená absorpce
Počet IR cel 1 - 4
Materiál IR cely hliník nebo zlato
Typický čas analýzy indukční pec 40 - 50 s; odporová pec 60 - 120 s
Požadované chemikálie chloristan hořečnatý, platinizovaný oxid křemičitý (alternativně oxid měďnatý), hydroxid sodný
Požadovaný plyn stlačený vzduch (4 - 6 bar / 60 - 90 psi), kyslík 99,5 % čistota (2 - 4 bar / 30 - 60 psi)
Napájení indukční pece 230V, 50/60 Hz, 16 A
Napájení odporové pece 230V, 50/60 Hz, 20 A
Rozměry (Š x V x H) 89 x 84 x 79 cm
Hmotnost ~ 200 kg
Požadované vybavení PC, monitor, váhy (rozlišení 0,0001 g)
Volitelné příslušenství autosampler pro 36 kelímků, předehřívací pec HTF-540, čištění nosného plynu

ELTRA - CHEMICKÉ ANALYZÁTORY


Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole:
 
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.