Kalibrační laboratoř

Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2239


Zahajujeme provoz nové kalibrační laboratoře s akreditací na kalibraci tvrdoměrů pro metody Vickers, Brinell a Rockwell.


Kalibrace tvrdoměrů

 

Provádíme kalibrace tvrdoměrů VŠECH značek.

Kalibrace je prováděna přímo u zákazníka nebo v kalibrační laboratoři Metalco Testing s.r.o. Provádíme přímou a nepřímou kalibraci a ověření.

 


Při kalibraci / ověření tvrdoměrů jsou kontrolovány:

 

 kalibrace

 

  • Zkušební síly (zkušební zatížení, předběžné zatížení, přídavné zatížení...)
  • Doba aplikace zkušební síly
  • Tvar vnikacího tělesa (opotřebení nebo poškození)
  • Přesnost měření hloubky vtisku (metoda Rockwell)
  • Přesnost měření optického systému (Vickers, Brinell)
  • Kalibrace / ověření na referenčních destičkách
Kalibrované metody:

 

  • Rockwell (ČSN EN ISO 6508)
  • Vickers (ČSN EN ISO 6507)
  • Brinell (ČSN EN ISO 6506)

 


V případě zájmu či dotazu nás neváhejte kontaktovat na e-mail: kalibrace@metalco.cz nebo volejte na naši zákaznickou linku: +420 739 111 591