Možnosti úplné automatizace přípravy metalografických vzorků pro malé i velké laboratoře.

 

Možnosti automatizace 2

 

MOŽNOSTI ÚPLNĚ AUTOMATIZACE
PŘÍPRAVY METALOGRAFICKÝCH VZORKŮ PRO MALÉ I VELKÉ LABORATOŘE


ÚČEL AUTOMATIZACE METALOGRAFICKÉ PŘÍPRAVY VZORKU

 

Díky detailní analýze mikrostruktury materiálů dokážeme lépe porozumět jejich vlastnostem a spolehlivosti. S materiálografií se můžeme setkat při vývoji materiálu, vstupní kontrole, kontrole výroby a analýze vad.

 

Právě v subjektech, kde jeden z těchto procesů probíhá se velmi často zavádí automatizace metalografické přípravy vzorků.

 

Co je motivací k automatizaci přípravy vzorků?

 

 • získání více času na vyhodnocování
 • vymanit výzkumné pracovníky z rutinních činností
 • uspokojit nároky na kvantitativní vyhodnocování

„Definice šílenství je dělat stejnou věc znovu a znovu
stejně a očekávat jiné výsledky“

Albert Einstein


 Možnosti automatizace 3
 

 

MOŽNOSTI AUTOMATIZACE METALOGRAFICKÝCKÉ PŘÍPRAVY

 

Plně automatický proces přípravy a kontroly metalografických vzorků (činnost plně automatizována bez zásahu operátora) lze v těchto činnostech:

 

 

Dělení rozbrušováním za mokra

 

Možnosti automatizace 4

 

 

Broušení a leštění

 

Možnosti automatizace 5

 


MOŽNOSTI AUTOMATIZACE METALOGRAFICKÉHO DĚLENÍ VZORKŮ

 

Plná automatizace dělení metalografických vzorků řeší:

 

 • vysoké nároky na kvalitu řezu
 • nároky na vysokou produktivitu ve vícesměnných provozech
 • minimální vliv operátora na výsledek
 • zajištění plné parametrizace (vytváření programů) procesu řezání vzorků

 

Možnost individuální parametrizace každého kroku dělení

 

 Možnosti automatizace 7     Možnosti automatizace 6


 

Pro dosažení všech těchto cílů se používají tzv. rozbrušovací roboti , kteří jsou vybaveni např. těmito funkcemi:

 

 • Plně automatickými a programovatelnými 5 osami umožňujícími umístit a
  vyříznout vzorek ze součásti v libovolné poloze
 • Multi Position Process umožňuje řezání v různých rovinách v jediné sekvenci
 • Automatický pohyb o rychlosti až 80 mm/s díky dynamickému pohonu
  umožňuje rychlé polohování a programování os
 • Automatické měření úbytku dělícího kotouče umožňuje dopočítávat dráhu
  řezu na každou následující operaci
 • Konstantní obvodová rychlost kotouče pro zajištění konstantní řezivosti a
  výrazně delší životnost kotouče
 • Přesně umístěné řezy bez opětovného pře upnutí vzorku eliminují složité
  operace, pokyny k odběru vzorků, snižují počet upínacích nástrojů a
  minimalizují chyby při řezání Plná automatizace činí celý proces efektivní a
  bezchybný

 


Qcut 430 BOT

 

Celosvětově první pila vybavena polohováním obrobku 5 osami (X, Y, Z, D, E-osa).Toto umožňuje polohování  a řezání vzorků téměř ve všech libovolných polohách vůči dělící rovině.

 

Možnosti automatizace 8

VÝHODY STROJE

 

 • Řezání v různých polohách automaticky bez opětovného upnutí

 • Pro odebrání vzorků nejsou potřebné drahé postupy

 • Přesné umístění řezů

 • Redukce upínacích nástrojů

 • Minimalizace chyb řezání

 • Plná automatizace

 • Úspora času

 • Standardizovaná a osvědčená technologie

 • Získání souvislého času několika i desítek minut na jinou činnost

 

Více o Qcut 430 BOT najde zde >>

  


PLNÁ AUTOMATIZACE METALOGRAFICKÉHO BROUŠENÍ A LEŠTĚNÍ VÝBRUSŮ

Automatizace broušení a leštění musí čelit mnoha výzvám vyplívajícím z náročnosti na kvalitu výbrusů a zaručit plně automatickou přípravu výbrusu se 100 % reprodukovatelností bez náročnosti na kvalitu a množství obsluhy. 

 

 

 Možnosti automatizace 9

 

Možnosti automatizace 10

 

 

I zde se opět uplatňují roboti , kteří splňují důležitá kritéria:

 

 • Pracují samostatně, nenáročné na kvalitu a množství obsluhy

 

 • Snadno se programují

 

 • Snižují náklady na pracovní sílu, nevyžadují přítomnost obsluhy, která se

 •  

  může věnovat jiné činnosti zejména vyhodnocování výsledů měření

 

 • Automatické broušení a leštění nižší náklady na spotřební materiál (mnoho vzorků v najednou čase, velká úspora času díky automatickému mezioperačnímu automatickému čištění ve vodě a ultrazvuku, plně automatická výměna spotřebních materiálů zamezuje kontaminaci materiálu)

 


Qpol 250 BOT

 

Kompaktní automatická bruska leštička, která umožnuje plně automatickou přípravu vzorků bez jakékoliv lidské pomoci.

 

 Možnosti automatizace 11

 

VÝHODY STROJE:

 • Zcela bezobslužný provoz
 • Regulovatelné otáčky brusky i hlavy
 • Řízený úběr materiálů
 • Ovládání pomocí intuitivního dotykového displeje
 • Zásobník na výměnu brusných a lešticích disků s jejich automatickou výměnou
 • Čisticí stanice vzorků – voda, alkohol, sušení
 • Integrovaná ultrazvuková čistička
 • Automatická dávkovací jednotka na šest kapalin (4x diamantová suspenze, 1, smáčedlo, 1x suspenze pro konečné leštění)
 • Zásuvka pro skladování spotřebních materiálů
 • Sedimentační jednotka 45 l
 • Integrovaná odkalovací nádrž
 • Bezpečnostní prvky – světelná brána, polozakrytá pracovní zóna
 • Ovládání přes barevný dotykový panel
 • Všechny kroky plně programovatelné

Více o Qpol 250 BOT najde zde >>


Qpol 300 BOT

 

Kompaktní plně automatický preparační systém vyvinutý firmou QATM kompletně automatizuje všechny procesy metalografické přípravy vzorků a činí jej tak plně nezávislý na obsluze.

Možnosti automatizace 12

 

Preparační robot System Automat:

 

 • Integrovaný brusný kámen pro extrémně velký výkon broušení bez rizika poškození nitridační vrstvy

 • Automatická výměna SiC papírů

 • Laserová brána pro ochranu obsluhy

 • Zásobník až na 12 držáků (více jak 100 vzorků najednou)

 • Dvě preparační hlavy pracující simultánně 

 • Odkalovací, recirkulační jednotky

Více o Qpol 300 BOT najde zde >>


  

Zdroje:

 

 

Tento článek pro vás připravil  Ing. David Černický, kterého můžete kontaktovat v případě problémů, dotazů apod. na e-mail david.cernicky@metalco.cz