Delenie materiálov pri príprave materiálografických vzoriek

Dělení materiálu při přípravě metalografických vzorků a


 DELENIE MATERIÁLOV PRI PRÍPRAVE MATERIÁLOGRAFICKÝCH VZORIEK

 

článek v českém jazyce >>


 Dělení materiálu při přípravě metalografických vzorků c

Hlavným účelom delenia materiálov je odkryť, respektíve sprístupniť meracie miesto. Tento účel môže byť väčšinou splnený viacerými možnými spôsobmi, z ktorých niektoré sú efektívnejšie ako iné. Preto by malo byť prvým krokom definovanie oblasti záujmu – meracieho miesta a zvolenie tých najefektívnejších krokov (rezov) na dosiahnutie cieľa. Alebo skrátene: správna a efektívna voľba jednotlivých rezov môže ušetriť mnoho času a prostriedkov.

 

Ďalšou dôležitou výstupnou hodnotou ...

 

  >> čtěte více

 

automatizace dělení Metalco testing

 

Významným trendom vo vývoji deliacich zariadení je automatizácia,  ktorá zvyšuje produktivitu a odbremeňuje operátorov od rutinných činností. V oblasti automatizácie je spoločnosť QATM jednoznačným lídrom na trhu. Moderné prístroje disponujú veľkou dotykovou obrazovkou, možnosťou konfigurácie rôznych automatických osí, intuitívnym softvérom a funkciou MPP (Multipositioning).


Dělení materiálu při přípravě metalografických vzorků d

Z hľadiska konštrukcie je dôležité, aby boli zariadenia dostatočne tuhostne a robustne dimenzované. Nežiaduce vibrácie skracujú životnosť prístroja a majú negatívny vplyv aj na kvalitu vzoriek. Rozbrusovacie píly QATM sú, ako jedny z mála, konštruované podľa priemyselných a nie laboratórnych štandardov. Vďaka tomu sú mimoriadne odolné a vyznačujú sa dlhou životnosťou. Zároveň si udržujú nízku hmotnosť vďaka využitiu špeciálnych zliatin hliníka.

 

 >> čtěte více


Dělení materiálu při přípravě metalografických vzorků f   Dělení materiálu při přípravě metalografických vzorků j   Dělení materiálu při přípravě metalografických vzorků p


 

Z hľadiska reznej kapacity a presnosti môžeme deliace zariadenia rozdeliť do nasledovných kategórií: 

 

• Presné resp. precízne deliace píly 

• Stolné rozbrusovacie píly 

• Samostatne stojace píly  


PRESNÉ resp. PRECÍZNE DELIACE PÍLY STOLNÉ ROZBRUŠOVACIE PÍLY SAMOSTATNE STOJACE PÍLY

Dělení materiálu při přípravě metalografických vzorků h

Dělení materiálu při přípravě metalografických vzorků m Dělení materiálu při přípravě metalografických vzorků q
Precízna rozbrusovacia píla QATM Qcut 150 A Stolná rozbrusovacia píla QATM Qcut 250 A Automatická rozbrusovacia píla
s 5-timi osami QATM Qcut 430 BOT
 

>> čtěte více

 

 

 

 


VYBRANÉ ZÁKLADY TECHNOLÓGIE DELENIA


 

Dělení materiálu při přípravě metalografických vzorků r

Obr.5 - Ilustračný diagram – odporúčaný spôsob rezu

Rozbrusovanie za mokra je v istom zmysle forma trieskového obrábania, pri ktorej rotujúce brusivo odoberá triesku z materiálu. Na rezné plochy je privádzaná voda s prímesou chladiacej kvapaliny, ktorá chladí a čistí reznú plochu.

So zväčšujúcou sa dĺžkou kontaktnej plochy stúpa riziko prehriatia vzorky a opotrebenia kotúča. Vzorku sa snažíme vždy rezať takým spôsobom, aby bola rezná resp. kontaktná plocha kotúča čo najmenšia (Obr.5).

 

Rýchlosť rezania...

 

>> čtěte více

 


Metalco testing Dělení vzorků 

 

Správna voľba kotúča závisí spravidla od tvrdosti deleného materiálu. Zaužívaná zjednodušená definícia znie: čím tvrdší materiál, tým mäkší materiál matrice a naopak. Pre materiály na báze železa sa používajú kotúče na báze Al2O3. Pre neželezné kovy sa používa brusivo SiC. Rôzne typy kotúčov sa líšia v použitom materiáli matrice, veľkosti brúsnych častíc atď. V praxi je často nutné nájsť kompromis...

 

>> čtěte více


Dělení materiálu při přípravě metalografických vzorků s1

 

Súčiastka, ktorú budeme rezať, musí byť dostatočne pevne upnutá a nesmie vibrovať. Nedostatočne upevnená vzorka, môže spôsobiť zničenie kotúča, prípadne poškodenie vzorky alebo zariadenia. Pri niektorých materiáloch musíme naopak dávať pozor, aby sme nepoškodili vzorku príliš silným upnutím.

 

 >> čtěte více


 

 Dělení materiálu při přípravě metalografických vzorků z

Obr.7 - Ilustračný diagram – zovretie kotúča v reze

Jedným z najčastejších problémov pri delení je zatváranie rezu a zaseknutie kotúča (Obr.6). Je to spôsobené tým, že v dôsledku napr. chemicko-tepelného spracovania, sa v povrchovej vrstve materiálu vytvorí tlakové napätie. Tieto tlakové napätia sú prospešné pre finálny výrobok (napr. cementovaná hriadeľ), ale môžu spôsobovať veľké problémy pri práci v laboratóriu.

 

Tento proces prebieha zjednodušene takto: ...

 

 

 >> čtěte více 


 

 Dělení materiálu při přípravě metalografických vzorků x

Dôležitým spotrebným materiálom sú chladiace emulzie, ktoré musia v extrémnych podmienkach spĺňať rôzne funkcie ako napr. chladenie, mazanie, čistenie, antikorózne a antibakteriálne vlastnosti. Kvalitná chladiaca kvapalina, dokáže výrazne predĺžiť  životnosť rozbrusovacích kotúčov.

Typickým príkladom je napr. antikorózna kvapalina QATM Coolcut, ktorá spĺňa všetky technické a bezpečnostné požiadavky.

 

Príklad parametrov delenia kalenej ocele ...

 

 >> čtěte více 

 


ZÁVER

 

Delenie materiálov na účely metalografie ale aj iných odborov je komplexný proces, na ktorý vplýva veľké množstvo premenných. V tomto článku nebolo našou ambíciou sa všetkým detailne venovať. To je úloha výrobcu deliacich zariadení. Dúfam však, že operátorom, ktorí denne pracujú s laboratórnymi zariadeniami, prinesie základný rozhľad. Na modernú prípravu vzoriek sú kladené vysoké nároky ako napríklad rýchlosť, spoľahlivé konzistentné výsledky a kvalita vzoriek. Tieto nároky je možné splniť len s kvalitnými prístrojmispotrebným materiálom a zaškolenou odbornou obsluhou.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte. Naši obchodní inžinieri Vám radi odporučia vhodný prístroj, prípadne navrhnú vhodný postup, či spotrebný materiál na vašu aplikáciu.

 

Team Metalco Testing

 


Zdroje:

www.metalco.cz

www·qatm·com

 

 

Tento článek pro vás připravil  Andrej Pavolka, kterého můžete kontaktovat v případě dotazů apod. na e-mail andrej.pavolka@metalco.cz