Leadeři ve svých oborech ATM a QNESS se spojují v novou identitu „QATM“Leadeři ve svých oborech ATM a QNESS se spojují v novou identitu „QATM“

qatm A

qatm B

 

Firma Metalco Testing s radostí oznamuje,

že se firmy Qness & ATM slučují

v novou a dynamickou společnost

pod novým názvem

QATM - Quality Assured.

qatm c

Obě společnosti pod skupinou Verder Group dokázaly, že se skvěle doplňují !

qatm d

qatm e

qatm f qatm g
  • společnost založena 1980
  • 40 let praxe ve strojírenství a materiálografii
  • vlastní výroba
  • QUALITY MADE IN GERMANY
  • společnost založena 2010
  • 10 let praxe v oblasti inovací a testování tvrdosti
  • specifická řešení pro zákazníky
  • QUALITY MADE IN AUSTRIA