Měření tvrdosti v kostce - metoda Vickers (kovové materiály)

 

Měření tvrdosti 1

 

Vážení zákazníci,

někteří z Vás jste se již přesvědčili, že spolu s profesionální technikou a produkty pro testování materiálů nabízíme i školení, které pravidelně organizujeme v našich laboratořích.

Do naší nabídky dále zařazujeme i pravidelné vydávání odborných článků  " V kostce na téma testování materiálů". Pro mnohé z Vás to budou jistě známe věci (opakování je matka moudrosti), ale věříme, že pro některé by to mohlo být něco nového, zajímavého a hlavně něco, co Vás posune vpřed. Dále očekáváme, že Vás naše články přesvědčí o profesních zkušenostech našich zaměstnanců v oblasti materiálografie a nejen v ní.

Jako první zařazujeme: Měření tvrdosti v kostce - metoda Vickers (kovové materiály)

 

Zajímavosti a informace uvedené v článcích jsou čerpány ze zkušeností, z praxe a samozřejmě i z Českých technických norem.

Počítáme s tím, že v případě nějakých odborných problémů nás můžete kdykoliv kontaktovat na info@metalco.cz

 


 Měření tvrdosti v kostce - metoda Vickers (kovové materiály)


Měření tvrdosti 2b

Měření tvrdostí patří pří kontrole kvality a vlastností materiálů k velmi častým zkouškám, a to hlavně díky snadné proveditelnosti a rychlosti samotné zkoušky. 

Rozdělujeme je na: 

• Měření tvrdosti v kostce metoda Vickers

• Měření tvrdosti v kostce metoda Brinell

• Měření tvrdosti v kostce metoda Rockwell

 

více>>


Princip metody Vickers

 

Měření tvrdosti 3

Diamantové vnikací těleso, které má tvar čtyřbokého pravidelného jehlanu čtvercové základny se vtlačuje do povrchu zkušebního vzorku definovanou silou po definovaný čas 

 

více >>


Měřený vzorek a jeho příprava

Aby byla zkouška proveditelná, je nutné dodržet následující

 

více>>

 

Měření tvrdosti 6       Měření tvrdosti 5

Pracovní podmínky a umístění tvrdoměru

 

Měření tvrdosti 7

Tvrdoměr by měl být umístěn ve stálém pracovním prostředím na robustním stole a v místě bez vibrací. Zejména pro tvrdoměry s nižším a mikro zatížením se doporučuje tvrdoměr umístit i na antivibrační podložku.

 

více >>

 

Příklady z praxe špatně umístěných tvrdoměrů

 

více >>


Minimální vzdálenosti vtisků od sebe

Aby měření tvrdosti bylo co nejpřesnější a nebylo ovlivněno sousedními vtisky a okrajem vzorku, stanovuje norma předpis minimálních vzdáleností vtisků od sebe viz. následující obrázek

 

více >>

 

Měření tvrdosti 9

 


Měření vtisků

Jedná se o jednu z nejdůležitějších úloh při měření tvrdosti.

V minulosti vyhodnocování vtisků bylo velmi náročné pro obsluhu tvrdoměru, protože každý vtisk musel projít složitou procedurou, kterou si uživatelé moderních tvrdoměrů neumí ani přestavit

 

více>>

 


Ověřování tvrdoměru

 

Měření tvrdosti 10

Bohužel jak to tak bývá, v normě je tato část uvedena velmi vědecky, zastarale a některé předpisy jsou hodně tolerantní. Tuto část si většinou mnoho zákazníků přizpůsobí podle vlastních potřeb

 

více>>

 

Ověřování tvrdoměrů lze rozdělit do třech částí:

 

 • Periodické ověřování    více>>
 • Nepřímé ověřování    více>>
 • Přímé ověřování    více>>

 


Referenční destičky

Měření tvrdosti 16

Aby tvrdoměrná destička mohla získat certifikát a mohla být považována za referenční je potřeba, aby splnila následující

 

více>>

 

 

Tento článek pro vás připravil náš zkušený kolega Ing. Petr Čvanda, kterého můžete kontaktovat v případě problémů, dotazů apod. na e-mail petr.cvanda@metalco.cz

Zdroje více>>