Metalco Testing otevírá ve spolupráci s CEITEC APLIKAČNÍ LABORATOŘ MATERIÁLOVÝCH ANALÝZ


Metalco Testing otevírá ve spolupráci s CEITEC

APLIKAČNÍ LABORATOŘ MATERIÁLOVÝCH ANALÝZ


Aplikační laboratoří společnosti Metalco

   Aplikační laboratoří společnosti Metalco a Aplikační laboratoří společnosti ceitec b

Vážení zákazníci,

dovolte nám Vás informovat o zahájení spolupráce se Středoevropským technologickým institutem CEITEC a vybudování nové APLIKAČNÍ LABORATOŘE MATERIÁLOVÝCH ANALÝZ v nových laboratorních prostorách přímo v areálu CEITEC VUT, Purkyňova 656/123, 612 00 Brno.


V případě zájmu navštívit aplikační laboratoř nás neváhejte kontaktovat na info@metalco.cz nebo telefonicky na +420 739 111 591.


Na setkání s Vámi v Brně se těší      
Tým Metalco a kolektiv      
Laboratoře materiálových analýz      

 


Aplikační laboratoří společnosti Metalco c 


Laboratoř je vybavena nejmodernějším zařízením, včetně vysoce přesných metalografických pil (Brillant 220, Qcut 350A), zařízení pro kompletní přípravu metalografických vzorků (Qpress 50, Qmount, Qpol 300 A1+) a tvrdoměrů a mikrotvrdoměrů pro zkoušení tvrdosti podle Vickerse, Knoopa, Brinella a Rockwella (Qness 60 A+, Qness 750).

Laboratoř dále disponuje analytickými rastrovacími elektronovými mikroskopy, rentgenovými difraktometry a nejmodernějšími digitálními mikroskopy Olympus DSX510, DSX110 a LEXT OLS5100 s vysokým rozlišením, 3D zobrazováním a měřením pozorovaných vzorků, včetně kompletní obrazové analýzy a měření drsnosti.


Aplikační laboratoří společnosti Metalco d

 

LABORATOŘ MŮŽE MIMO JINÉ NABÍDNOUT

 • Strukturní analýzu kovových a nekovových materiálů (makrostruktura, mikrostruktura, hodnocení obsahu vměstků, velikosti zrn, měření DAS, pórovitosti, analýzu grafitických částic atd.) podle platných norem.
 • Zkoušky mechanických vlastností (tvrdost a mikrotvrdost podle Vickerse, Knoopa, Brinella, Rockwella, zkouška tahem atd.).
 • Analýzu chemického složení (optická emisní spektroskopie, mikroanalýza EDS).
 • Zkoušky kvality výchozího hutního polotovaru.
 • Kontrolu možné záměny konstrukčních materiálů včetně stanovení chemického složení.
 • Analýzu vlastností materiálu po technologických procesech (tepelné zpracování, tváření atd.).
 • Kontrolu kvality svarových spojů.
 • Analýzu příčin lomů materiálu při zpracování.
 • Analýzu příčin lomů součástí během provozu (opotřebení).
 • Komplexní analýzu vrstev a povlaků (povlaky připravené žárovým nástřikem, galvanické povlaky).
 • Vývoj a optimalizace metalografických technik přípravy specifických materiálů pro průmyslové laboratoře.

 

Aplikační laboratoří společnosti Metalco e