Novinka Efekt lupa
 • 1 z 22
 

SPALOVACÍ PRVKOVÝ ANALYZÁTOR ON-p 2

 

SPALOVACÍ PRVKOVÝ ANALYZÁTOR ON-p 2

 

Nový ELEMENTRAC ON-p 2 je výkonný a robustní prvkový analyzátor pro měření koncentrací kyslíku a dusíku v anorganických materiálech, jako je ocel, železo, měď nebo keramika. Vysoce citlivé NDIR detektory a detektory tepelné vodivosti spolehlivě detekují koncentrace prvků od nízkého obsahu ppm k vysokým procentům.

 


CENY SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU SE VÁM ZOBRAZÍ PO REGISTRACI  

Dostupnost Cena dle konfigurace na dotaz
Kód produktu ELTRA ON-P2
Značka ELTRA - Elemental Analyzers
Kategorie ONH analyzátory
 

SPALOVACÍ PRVKOVÝ ANALYZÁTOR ON-p 2

 

BROŽURY, VIDEA

 

Nový ELEMENTRAC ON-p 2 je výkonný a robustní prvkový analyzátor pro měření koncentrací kyslíku, dusíku a vodíku v anorganických materiálech, jako je ocel, železo, měď nebo keramika. Vysoce citlivé NDIR detektory a detektory tepelné vodivosti spolehlivě detekují koncentrace prvků od nízkého obsahu ppm k vysokým procentům.

 

Nově inovovaný systém zakládání vzorků s vertikálním vstupem vzorků do pece umožňuje uživatelsky přívětivou a pohodlnou analýzu tyčinkovitých, granulovaných nebo práškových vzorků o hmotnosti až 2 gramy.

Prvkový analyzátor ELEMENTRAC ON-p 2 splňuje požadavky všech příslušných mezinárodních norem, jako je ASTM E1019 nebo DIN EN 3976.


pic_onh-p2-sample 3


ANALYZÁTOR ELEMENTRAC ON-p 2 - KYSLÍK, DUSÍK

 

 • Nízká spotřeba plynu a vysoká citlivost díky uzavřenému plynovému systému
 • Snadné vkládání vzorků (tyčinky, prášek a granule)
 • Možnost použití levnějšího argonu, jako nosného plynu
 • Krátká doba analýzy
 • Výkonná impulzní pec (8,5 kW)
 • Volitelný Autocleaner
 • Spolehlivá ON prvková analýza anorganických vzorků, jako je ocel, neželezné kovy, keramika, strusky, rudy atd.

ROZSAH MĚŘENÍ

 

při hmotnosti vzorku 1 000 mg

   
   

88200-2201   

 

ON-p 2    1xO       0.1 – 200 ppm O  


   

88200-2202   

 

ON-p 2    2xN       0.1 – 200 ppm N | 10 ppm – 2 % N  


   

88200-2203   

 

ON-p 2    2xO       0.1 – 200 ppm O | 10 ppm – 1 % O  


   

88200-2204   

 

ON-p 2    1xO    0.1 – 200 ppm O  
  + 2xN    0.1 – 200 ppm N | 10 ppm – 2 % N  

   

88200-2205   

 

ON-p 2    2xO    0.1 – 200 ppm O | 10 ppm – 1 % O  
  + 2xN    0.1 – 200 ppm N | 10 ppm – 2 % N  

Další kombinace měřících rozsahů na vyžádání


PROVOZ A PROCES ANALÝZY

 

ONH_p2

 

 

Krok 1: Zanesení vzorku do softwaru ELEMENTS

 

ID vzorku se zaznamená do softwaru a automaticky se přenese hmotnost (viz krok 2).

pic_onh-p2-sample

 

 

Krok 2: Vážení a založení vzorku

 

ELEMENTRAC ON-p 2 analyzuje bezpečně a přesně objemy od několika mg do 2 gramů. Tyčinkovité a granulární vzorky lze aplikovat přímo. Pro analýzu prášků se doporučuje kapsle, které nemusí být zapouzdřeny.

alpha

 

 

Krok 3: Analýza

 

Prázdný grafitový kelímek se umístí na spodní elektrodu a spustí se analýza pomocí softwaru ELEMENTS. Software řídí všechny následné kroky procesu.

alpha (1)

Krok 4: Výstup a export dat

 

120 až 180 sekund po zahájení analýzy jsou naměřené koncentrace k dispozici, a to také pro jednoduchý export nebo prostřednictvím LIMS.


KONFIGURACE

 

Prvkový spalovací analyzátor ELEMENTRAC ON-p 2 je k dispozici jako jednoprvkový analyzátor pouze pro kyslík nebo dusík nebo ve víceprvkové konfiguraci pro měření ON. Zatímco kyslík je stanoven jako CO2 až ve dvou infračervených detektorech, dusík jsou detekovány v elementární formě v detektoru tepelné vodivosti. 

 

NDIR DETEKTOR KYVETA S PREMĚNNOU DÉLKOU

alpha (2)

 

DETEKTOR TEPELNÉ VODIVOSTNI S VYSOKOU CITLIVOSTÍ

alpha (3)


INTEGROVANÁ STANDARDNÍ ŘEŠENÍ

Chemikálie a filtry potřebné pro provoz elementárního analyzátoru ELEMENTRAC ON-p 2 jsou pohodlně uspořádány na předním panelu a během rutinního provozu je lze skrýt za odnímatelnými dveřmi. Toto uspořádání výrazně snižuje čas potřebný pro údržbu a zvyšuje uživatelskou přívětivost.

 

Sample_drop_ONH-p2

Inovativní systém vkládání vzorku a pulzní proplachování komory

 

Nový port pro vzorky zajišťuje pohodlný provoz a reprodukovatelné výsledky. Různě tvarované vzorky, jako jsou pevné kousky, granule nebo prášky, mohou být aplikovány až do hmotnosti 2 000 mg. Vzorky jsou, díky proplachu nosným plynem, velmi rychle "očištěny" od okolní atmosféry a následně vertikálně klesnou do předehřátého grafitového kelímku pro analýzu.

 • Robustní proti tvorbě prachu
 • Není třeba uzavírat kapsle
 • Přímá aplikace až 2 000 mg granulátů
 • Minimální údržba a opotřebení
 alpha (4)  

Výkonný katalyzátor

Během analýzy vzniká, díky grafitovému kelímku, oxid uhelnatý (CO), který se v katalyzátoru převádí na uhlík a oxid uhličitý (CO2) a následně je detekován v infračerveném detektoru. Snadno udržovatelný katalyzátor, s náplní oxidu měďnatého, zajišťuje úplnou oxidaci a tím spolehlivou analýzu kyslíku i u obtížnějších materiálů, jako jsou oxidy.

 

Uzavřené řízení plynu

Série analyzátorů ELEMENTRAC ONH používá uzavřený plynový systém v přetlaku. Tím je zajištěno, že vždy je 100% uvolněného plynu vzorku přiváděno do detektorů, což zaručuje nízké meze detekce a dobrou reprodukovatelnost.


VOLITELNĚ

Kromě integrovaných řešení ELEMENTRAC ON-p 2 jsou k dispozici další možnosti pro zvýšení efektivity a rozšíření rozsahu aplikace vaší elementární analýzy.

 

pic_onh-p2-cleaner-3

AUTOCLEANER

 

Tavením vzorku v grafitové kelímku při teplotách až 3000 °C se na horní elektrodě a v komoře pece vytvářejí usazeniny, což může negativně ovlivnit reprodukovatelnost měření OH.

Nový volitelný Autocleaner tyto usazeniny spolehlivě odstraňuje a umožňuje přesnou elementární analýzu i vysokou propustnost. Navíc, je pro analyzátor k dispozici efektivní čištění nosného plynu pro kalibraci a čištění pece.

video zde...


SOFTWARE ELEMENTS

Komplexní software ELEMENTS založený na systému Windows je nezbytnou součástí elementárních analyzátorů generace ELEMENTRAC.

 

alpha (1b)

Centrální okno (analýza a výsledky) je výchozím bodem, ze kterého jsou snadno dostupné všechny funkce potřebné pro každodenní činnosti. Odtud je možné seskupovat a exportovat analyzované vzorky nebo zapisovat a analyzovat nové vzorky. Uživatel může vyvolat různé podřízené funkce, jako je nastavení aplikace, kalibrace, diagnostika nebo stav analyzátoru.

 

Software ELEMENTS více >   

 


 

PŘÍKLADY POUŽITÍ:


slitiny, hliník, popel, karbidy, litina, keramika, měď, feroslitiny, železo, kovy, rudy, žáruvzdorné kovy, křemík, ocel, ...

 

alpha (1d)


PRINCIP MĚŘENÍ ELEMENTRAC ON-p 2

Princip měření ELEMENTRAC ON-p umožňuje široký rozsah měření. Před analýzou je vzorek zvážen a umístěn na spodní elektrodu. Uzavřený systém vstupu pece je propláchnut nosným plynem a brání tomu, aby se do pece dostal atmosférický plyn (kyslík a dusík).
 
Grafitový kelímek je, pro snížení možného znečištění (např. zbytkový vodík), v impulsní peci odplyněn. Vzorek, který je vhozen do vstupního otvoru je uzavřen v komoře a po ustálení proudu nosného plynu je uvolněn do kelímku, kde se roztaví. Reakcí uhlíku (v grafitovém kelímku) a kyslíku (ve vzorku) vzniká oxid uhelnatý.  
 
Reakcí uhlíku (v grafitovém kelímku) a kyslíku (ve vzorku) vzniká oxid uhelnatý. Vodík se uvolňuje ve své elementární formě. Analyzované plyny následně procházejí filtrem a trubicí Schuetzeho činidla, které přeměňuje CO na CO2, zatímco vodík zůstává ve své elementární formě. CO2 je měřen infračervenými detektory a poté chemicky odstraněn. Následně je obsah vodíku stanoven v detektoru tepelné vodivosti.

 


PARAMETRY:

 

Měřené prvky kyslík, dusík
Vzorky anorganické
Umístění pece vertikální
Kelímky grafitové
Oblast použití keramika, strojírenství / elektronika, ocel / metalurgie
spalovací pec elektrodová impulsní pec (max. 8,5 KW *), teploty přesahující 3 000°C
Detekční metoda infračervená absorpce kyslíku v pevné fázi, tepelná vodivost pro dusík a vodík
Čas analýzy 120 - 180 s
Použité chemikálie oxid měďnatý, chloristan hořečnatý, hydroxid sodný
Použité plyny stlačený vzduch, helium čistoty 99,995%, dusík čistoty 99,995%, argon čistoty 99,995% (v případě požadavku levnějšího plynu), všechny plyny s (2 - 4 bar / 30 - 60 psi)
Připojení 3~ 400 V, 50/60 Hz, max. 8,500 W
Rozměry (W x H x D) 56 x 78 x 64 cm
Váha ~ 161 kg
Potřebné vybavení laboratorní váhy (rozlišení 0,0001 g), monitor, PC
Volitelné příslušenství čištění nosného plynu, externí chladič, kalibrační jednotka plynu
pozn. * omezeno na 6,8 kw v nastavení aplikace

 

pdf Spalovací prvková analýza kovových prášků a kovových dílů vyrobených aditivní výrobou


POŽADOVANÝ SPOTŘEBNÍ MATERIÁL PRO ON-p2


BROŽURY:

pdf PRODUKTOVÁ BROŽURA Elementrac ONH-p 2 (538.2 kB)

pdf OSTATNÍ BROŽURY KE STAŽENÍ..


APLIKAČNÍ ZPRÁVY:

pdf EFFECTIVE QUALITY CONTROL OF STEEL AND IRON PRODUCTS WITH COMBUSTION ANALYSIS (607 kB)

pdf ELEMENTAL ANALYSIS OF METAL POWDERS AND METAL PARTS PRODUCED BY ADDITIVE MANUFACTURING (3.5 MB)

pdf ENSURING HIGH QUALITY IN THE ADDITIVE MANUFACTURING PROCESS (562.5 kB)

pdf O/N/H ANALYSIS IN RAW MATERIALS FOR AIRCRAFT COMPONENTS (276.3 kB)

pdf OSTATNÍ APLIKAČNÍ ZPRÁVY KE STAŽENÍ..


 VIDEA:

       

 

OSTATNÍ VIDEA KE SHLÉDNUTÍ.....

Hmotnost 0.1 kg
Číslo celního sazebníku
Země původu
Měřené prvky kyslík, dusík
Vzorky anorganické
Umístění pece vertikální
Kelímky grafitové
Oblast použití keramika, strojírenství / elektronika, ocel / metalurgie
spalovací pec elektrodová impulsní pec (max. 8,5 KW *), teploty přesahující 3 000 ° C
Detekční metoda infračervená absorpce kyslíku v pevné fázi, tepelná vodivost pro dusík a vodík
Čas analýzy 120 - 180 s
Použité chemikálie oxid měďnatý, chloristan hořečnatý, hydroxid sodný
Použité plyny stlačený vzduch, helium čistoty 99,995%, dusík čistoty 99,995%, argon čistoty 99,995% (v případě požadavku levnějšího plynu), všechny plyny s (2 - 4 bar / 30 - 60 psi)
Připojení 3~ 400 V, 50/60 Hz, max. 8,500 W
Rozměry (W x H x D) 56 x 78 x 64 cm
Váha ~ 161 kg
Potřebné vybavení laboratorní váhy (rozlišení 0,0001 g), monitor, PC
Volitelné příslušenství čištění nosného plynu, externí chladič, kalibrační jednotka plynu
pozn. * omezeno na 6,8 kw v nastavení aplikace

VIDEO ELTRA ONH-P


VIDEO ELTRA ONH-P II


Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: