Novinka Efekt lupa
 • 1 z 22
 

SPALOVACÍ PRVKOVÝ ANALYZÁTOR ON-p 2

 

SPALOVACÍ PRVKOVÝ ANALYZÁTOR ON-p 2

 

Nový ELEMENTRAC ON-p 2 je výkonný a robustní prvkový analyzátor pro měření koncentrací kyslíku a dusíku v anorganických materiálech, jako je ocel, železo, měď nebo keramika. Vysoce citlivé NDIR detektory a detektory tepelné vodivosti spolehlivě detekují koncentrace prvků od nízkého obsahu ppm k vysokým procentům.

 


CENY SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU SE VÁM ZOBRAZÍ PO REGISTRACI  

Dostupnost Cena dle konfigurace na dotaz
Kód produktu ELTRA ON-P2
Značka ELTRA - Elemental Analyzers
Kategorie Spalovací prvková analýza
 

SPALOVACÍ PRVKOVÝ ANALYZÁTOR ON-p 2

 

 BROŽURY, VIDEA

 

Nový ELEMENTRAC ON-p 2 je výkonný a robustní prvkový analyzátor pro měření koncentrací kyslíku, dusíku a vodíku v anorganických materiálech, jako je ocel, železo, měď nebo keramika. Vysoce citlivé NDIR detektory a detektory tepelné vodivosti spolehlivě detekují koncentrace prvků od nízkého obsahu ppm k vysokým procentům.

 

Nově inovovaný systém zakládání vzorků s vertikálním vstupem vzorků do pece umožňuje uživatelsky přívětivou a pohodlnou analýzu tyčinkovitých, granulovaných nebo práškových vzorků o hmotnosti až 2 gramy.

Prvkový analyzátor ELEMENTRAC ON-p 2 splňuje požadavky všech příslušných mezinárodních norem, jako je ASTM E1019 nebo DIN EN 3976.


pic_onh-p2-sample 3


ANALYZÁTOR ELEMENTRAC ON-p 2 - KYSLÍK, DUSÍK

 

 • Nízká spotřeba plynu a vysoká citlivost díky uzavřenému plynovému systému
 • Snadné vkládání vzorků (tyčinky, prášek a granule)
 • Možnost použití levnějšího argonu, jako nosného plynu
 • Krátká doba analýzy
 • Výkonná impulzní pec (8,5 kW)
 • Volitelný Autocleaner
 • Spolehlivá ON prvková analýza anorganických vzorků, jako je ocel, neželezné kovy, keramika, strusky, rudy atd.

ROZSAH MĚŘENÍ

 

při hmotnosti vzorku 1 000 mg

   
   

88200-2201   

 

ON-p 2    1xO       0.1 – 200 ppm O  


   

88200-2202   

 

ON-p 2    2xN       0.1 – 200 ppm N | 10 ppm – 2 % N  


   

88200-2203   

 

ON-p 2    2xO       0.1 – 200 ppm O | 10 ppm – 1 % O  


   

88200-2204   

 

ON-p 2    1xO    0.1 – 200 ppm O  
  + 2xN    0.1 – 200 ppm N | 10 ppm – 2 % N  

   

88200-2205   

 

ON-p 2    2xO    0.1 – 200 ppm O | 10 ppm – 1 % O  
  + 2xN    0.1 – 200 ppm N | 10 ppm – 2 % N  

Další kombinace měřících rozsahů na vyžádání


PROVOZ A PROCES ANALÝZY

 

ONH_p2

 

 

Krok 1: Zanesení vzorku do softwaru ELEMENTS

 

ID vzorku se zaznamená do softwaru a automaticky se přenese hmotnost (viz krok 2).

pic_onh-p2-sample

 

 

Krok 2: Vážení a založení vzorku

 

ELEMENTRAC ON-p 2 analyzuje bezpečně a přesně objemy od několika mg do 2 gramů. Tyčinkovité a granulární vzorky lze aplikovat přímo. Pro analýzu prášků se doporučuje kapsle, které nemusí být zapouzdřeny.

alpha

 

 

Krok 3: Analýza

 

Prázdný grafitový kelímek se umístí na spodní elektrodu a spustí se analýza pomocí softwaru ELEMENTS. Software řídí všechny následné kroky procesu.

alpha (1)

Krok 4: Výstup a export dat

 

120 až 180 sekund po zahájení analýzy jsou naměřené koncentrace k dispozici, a to také pro jednoduchý export nebo prostřednictvím LIMS.


KONFIGURACE

 

Prvkový spalovací analyzátor ELEMENTRAC ON-p 2 je k dispozici jako jednoprvkový analyzátor pouze pro kyslík nebo dusík nebo ve víceprvkové konfiguraci pro měření ON. Zatímco kyslík je stanoven jako CO2 až ve dvou infračervených detektorech, dusík jsou detekovány v elementární formě v detektoru tepelné vodivosti. 

 

NDIR DETEKTOR KYVETA S PREMĚNNOU DÉLKOU

alpha (2)

 

DETEKTOR TEPELNÉ VODIVOSTNI S VYSOKOU CITLIVOSTÍ

alpha (3)


INTEGROVANÁ STANDARDNÍ ŘEŠENÍ

Chemikálie a filtry potřebné pro provoz elementárního analyzátoru ELEMENTRAC ON-p 2 jsou pohodlně uspořádány na předním panelu a během rutinního provozu je lze skrýt za odnímatelnými dveřmi. Toto uspořádání výrazně snižuje čas potřebný pro údržbu a zvyšuje uživatelskou přívětivost.

 

Sample_drop_ONH-p2

Inovativní systém vkládání vzorku a pulzní proplachování komory

 

Nový port pro vzorky zajišťuje pohodlný provoz a reprodukovatelné výsledky. Různě tvarované vzorky, jako jsou pevné kousky, granule nebo prášky, mohou být aplikovány až do hmotnosti 2 000 mg. Vzorky jsou, díky proplachu nosným plynem, velmi rychle "očištěny" od okolní atmosféry a následně vertikálně klesnou do předehřátého grafitového kelímku pro analýzu.

 • Robustní proti tvorbě prachu
 • Není třeba uzavírat kapsle
 • Přímá aplikace až 2 000 mg granulátů
 • Minimální údržba a opotřebení
 alpha (4)  

Výkonný katalyzátor

Během analýzy vzniká, díky grafitovému kelímku, oxid uhelnatý (CO), který se v katalyzátoru převádí na uhlík a oxid uhličitý (CO2) a následně je detekován v infračerveném detektoru. Snadno udržovatelný katalyzátor, s náplní oxidu měďnatého, zajišťuje úplnou oxidaci a tím spolehlivou analýzu kyslíku i u obtížnějších materiálů, jako jsou oxidy.

 

Uzavřené řízení plynu

Série analyzátorů ELEMENTRAC ONH používá uzavřený plynový systém v přetlaku. Tím je zajištěno, že vždy je 100% uvolněného plynu vzorku přiváděno do detektorů, což zaručuje nízké meze detekce a dobrou reprodukovatelnost.


VOLITELNĚ

Kromě integrovaných řešení ELEMENTRAC ON-p 2 jsou k dispozici další možnosti pro zvýšení efektivity a rozšíření rozsahu aplikace vaší elementární analýzy.

 

pic_onh-p2-cleaner-3

AUTOCLEANER

 

Tavením vzorku v grafitové kelímku při teplotách až 3000 °C se na horní elektrodě a v komoře pece vytvářejí usazeniny, což může negativně ovlivnit reprodukovatelnost měření ONH.

Nový volitelný Autocleaner tyto usazeniny spolehlivě odstraňuje a umožňuje přesnou elementární analýzu i vysokou propustnost. Navíc, je pro analyzátor k dispozici efektivní čištění nosného plynu pro kalibraci a čištění pece.


SOFTWARE ELEMENTS

Komplexní software ELEMENTS založený na systému Windows je nezbytnou součástí elementárních analyzátorů generace ELEMENTRAC.

 

alpha (1b)

Centrální okno (analýza a výsledky) je výchozím bodem, ze kterého jsou snadno dostupné všechny funkce potřebné pro každodenní činnosti. Odtud je možné seskupovat a exportovat analyzované vzorky nebo zapisovat a analyzovat nové vzorky. Uživatel může vyvolat různé podřízené funkce, jako je nastavení aplikace, kalibrace, diagnostika nebo stav analyzátoru.

 

Software ELEMENTS více >   

 


 

PŘÍKLADY POUŽITÍ:


slitiny, hliník, popel, karbidy, litina, keramika, měď, feroslitiny, železo, kovy, rudy, žáruvzdorné kovy, křemík, ocel, ...

 

alpha (1d)


PRINCIP MĚŘENÍ ELEMENTRAC ON-p 2

Princip měření ELEMENTRAC ON-p umožňuje široký rozsah měření. Před analýzou je vzorek zvážen a umístěn na spodní elektrodu. Uzavřený systém vstupu pece je propláchnut nosným plynem a brání tomu, aby se do pece dostal atmosférický plyn (kyslík a dusík).
 
Grafitový kelímek je, pro snížení možného znečištění (např. zbytkový vodík), v impulsní peci odplyněn. Vzorek, který je vhozen do vstupního otvoru je uzavřen v komoře a po ustálení proudu nosného plynu je uvolněn do kelímku, kde se roztaví. Reakcí uhlíku (v grafitovém kelímku) a kyslíku (ve vzorku) vzniká oxid uhelnatý.  
 
Reakcí uhlíku (v grafitovém kelímku) a kyslíku (ve vzorku) vzniká oxid uhelnatý. Vodík se uvolňuje ve své elementární formě. Analyzované plyny následně procházejí filtrem a trubicí Schuetzeho činidla, které přeměňuje CO na CO2, zatímco vodík zůstává ve své elementární formě. CO2 je měřen infračervenými detektory a poté chemicky odstraněn. Následně je obsah vodíku stanoven v detektoru tepelné vodivosti.

 


PARAMETRY:

 

Měřené prvky kyslík, dusík
Vzorky anorganické
Umístění pece vertikální
Kelímky grafitové
Oblast použití keramika, strojírenství / elektronika, ocel / metalurgie
spalovací pec elektrodová impulsní pec (max. 8,5 KW *), teploty přesahující 3 000°C
Detekční metoda infračervená absorpce kyslíku v pevné fázi, tepelná vodivost pro dusík a vodík
Čas analýzy 120 - 180 s
Použité chemikálie oxid měďnatý, chloristan hořečnatý, hydroxid sodný
Použité plyny stlačený vzduch, helium čistoty 99,995%, dusík čistoty 99,995%, argon čistoty 99,995% (v případě požadavku levnějšího plynu), všechny plyny s (2 - 4 bar / 30 - 60 psi)
Připojení 3~ 400 V, 50/60 Hz, max. 8,500 W
Rozměry (W x H x D) 56 x 78 x 64 cm
Váha ~ 161 kg
Potřebné vybavení laboratorní váhy (rozlišení 0,0001 g), monitor, PC
Volitelné příslušenství čištění nosného plynu, externí chladič, kalibrační jednotka plynu
pozn. * omezeno na 6,8 kw v nastavení aplikace

 

pdf Spalovací prvková analýza kovových prášků a kovových dílů vyrobených aditivní výrobou


POŽADOVANÝ SPOTŘEBNÍ MATERIÁL PRO ON-p2


BROŽURY:

pdf PRODUKTOVÁ BROŽURA Elementrac ONH-p 2 (538.2 kB)

pdf OSTATNÍ BROŽURY KE STAŽENÍ..


 VIDEA:

       

 

OSTATNÍ VIDEA KE SHLÉDNUTÍ.....

Hmotnost 0.1 kg
Číslo celního sazebníku
Země původu
Měřené prvky kyslík, dusík
Vzorky anorganické
Umístění pece vertikální
Kelímky grafitové
Oblast použití keramika, strojírenství / elektronika, ocel / metalurgie
spalovací pec elektrodová impulsní pec (max. 8,5 KW *), teploty přesahující 3 000 ° C
Detekční metoda infračervená absorpce kyslíku v pevné fázi, tepelná vodivost pro dusík a vodík
Čas analýzy 120 - 180 s
Použité chemikálie oxid měďnatý, chloristan hořečnatý, hydroxid sodný
Použité plyny stlačený vzduch, helium čistoty 99,995%, dusík čistoty 99,995%, argon čistoty 99,995% (v případě požadavku levnějšího plynu), všechny plyny s (2 - 4 bar / 30 - 60 psi)
Připojení 3~ 400 V, 50/60 Hz, max. 8,500 W
Rozměry (W x H x D) 56 x 78 x 64 cm
Váha ~ 161 kg
Potřebné vybavení laboratorní váhy (rozlišení 0,0001 g), monitor, PC
Volitelné příslušenství čištění nosného plynu, externí chladič, kalibrační jednotka plynu
pozn. * omezeno na 6,8 kw v nastavení aplikace

VIDEO ELTRA ONH-P


VIDEO ELTRA ONH-P II


Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole:
 
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.