Spalování

Spalování

Definice spalování: 

Jedná se o proces odstranění všech organických materiálů ze vzorku zahřátím ve vzduchu. Poměrné množství zbytkového popela může být cílem testu, nebo může být přechodným krokem při přípravě vzorku pro jiné účely, jako je charakterizace anorganických složek pomocí XRF (X-ray fluorescence), nebo hmotnostní spektroskopie nebo pro testy jako je tavitelnost popela. 


Spalovací testy mohou být rovněž definovány v rámci standardních testovacích metod, typické příklady jsou ISO 1171:2010, ASTM D3174-04 (2010), pro které modely v rámci AAF 1100 série jsou kompatibilní.

 

 

Stránka 1 z 1 - 5 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 5 položek celkem