Vstřikování kovů (MIM) / Vstřikování keramiky (CIM)

Vstřikování kovů (MIM) / Vstřikování keramiky (CIM)

MIM (vstřikování kovů) je technologie zhotovení čistých tvarů pro výrobu složitě tvarovaných zařízení s vysokou propustností. Hlavní materiály použité pro MIM jsou tvrdé kovy, nerezové oceli a prášky oxidové keramiky, které můžou být slinuté. Je to odvozeno od správně stanovené termoplastické tvarovací techniky a používá jemné kovové a keramické prášky.

Pro MIM technologii je malá část polymeru smíšena s kovovým práškem. Takzvaná "vsázka" se vstřikuje do tvarovacích dutin. “Zelená část” je formována. Díky této technologii je možné získat velmi složité tvary s vysokou reprodukovatelností. Po vytvarování “zelené části” se polymerní pojivo odstraní buď chemicky (s katalytickými přísadami, rozpouštědly, vodou) nebo tepelným zpracováním. Po tomto procesu následuje slinování, tj. zhuštění tepelným zpracováním. Tento proces slinování se provádí v oxidační, inertní nebo redukční atmosféře v závislosti na použitém práškovém materiálu. Během slinování dochází ke smrštění částí v rozmezí 15 až 22% v závislosti na objemu prášku, použitém materiálu a konečné hustotě. Teplota a atmosféra během obou procesů, odstraňování pojiva a slinování, musí být velmi přesně řízena, aby nedošlo k narušení a tvorbě trhlin a bublin. 
Carbolite Gero nabízí řešení pro odstraňování pojiva a slinování prostřednictvím procesu MIM. S GLO žíhacími pecemi se může provádět jen tepelné odstraňování pojiva. Pro katalytické zpracování jsou k dispozici na míru šité pece na odstraňování pojiva (EBO). Plyny vznikající během procesu odstraňování pojiva jsou spáleny. Proto, na rozdíl od produktů, kde se používá sifon, je zabráněno nepříjemnému zápachu a také extenzivnímu čištění.

Spékání se může provádět s použitím produktové řady HTK, HBO, HTBL při nízkém přetlaku, podtlaku nebo v částečném tlaku. Kromě toho Carbolite Gero nabízí speciální řešení jako například spékací pece s částečným tlakem PDS. S pecemi PDS lze vykonávat oba procesy - odstraňování pojiva a slinování - v jedné peci. Na požadavek zákazníka je možné provádět odstraňování pojiva v režimu částečného tlaku.
 

Stránka 1 z 1 - 9 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 9 položek celkem